Lístky perigoniální


Tvarově modifikovaní lístky ( fyloid ), v jejich paždí jsou umístěna pelatky ( anteridium ). U játrovek jsou často vakovité, vznikají většinou na hlavní ose nebo na postranních specializovaných větvích. U mechů jsou perigoniální lístky také většinou tvarově odlišeny od ostatních lístků; mohou být kratší a širší nebo naopak protáhlejší, nemusí mít vyvinuté žebro, lamely nebo mohou být bezbarvé nebo i výrazně odlišně zbarvené. Jejich funkce je ochranná, u mechů také mohou svou terčovitě-pohárkovou strukturou napomáhat při rozšiřování vodou (dopadající a následně se roztřikující dešťové kapky). 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 31, 67)

Zpět na terminologický slovník.