Gynaeceum


Samičí gametoeceum na gametoforu ( gametofor ) mechorostů sestávající ze samčích pohlavních orgánů ( archegonium ), příp. parafýz ( parafýza ) (chybí u játrovek) a obvykle též specializovaných obalných lístků ( fyloid ) nebo pletiva lodyžky ( kauloid ).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 28, 65)

Zpět na terminologický slovník.