Marsupium


Ochranný vakovitý útvar archegonií ( archegonium ), který vzniká obrůstáním pletiva lodyžky ( kauloid ) okolo archegonia a jehož osa svírá s lodyžkou ostrý nebo pravý úhel. V některých případech může vrůstat do substrátu i nést redukovaný periant.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 33)

Zpět na terminologický slovník.