Periant


(Foto: vrcholá partie periantu játrovky Jungermannia leiantha)

(Foto: bazální část periantu játrovky Jungermannia leiantha s tmavější siluetou vznikajícího sporofytu)

Tubusovitý ochranný obal archegonií ( archegonium ) či sporofytu, který vzniká srůstem nejvyššího páru obalných lístků ( braktea ) a nejvýše vyrůstající amfigastrie ( brakteola ), který pak později objímá bázi štětu ( seta ). Morfologie je velmi rozmanitý co se týče velikosti, tvaru příčného průřezu i terminálního zakončení.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 33)

Zpět na terminologický slovník.