Obecné informace

Hlavní náplní kurzu je seznámení studentů s běžnými zástupci cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků. Objekty jsou demonstrovány přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí, během půldenních exkurzí. Kurz je zamýšlen především pro posluchače bakalářských studijních oborů Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání a Ochrana životního prostředí, vítáni jsou ale i zájemci z jiných oborů (např. Praktická geobiologie). Zmínit je třeba i společenský aspekt kurzu, ten je totiž vítanou příležitostí k lepšímu poznání se mezi studenty, a to napříč různými obory.

Kurz se koná ve výcvikovém středisku UK Dobronice, na pravém břehu Lužnice, v lokalitě zvané Papírna (či též "Liška" nebo "Na Lišce" - odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/1jN4Y).

Doprava na kurz tradičně probíhá během pondělního dopoledne hromadným přesunem vlakem z Prahy do Tábora, a odtud pak pronajatými autobusy až přímo na místo. Cesta zpět je plánovaná obdobným způsobem na sobotní dopoledne. Individuální doprava je možná.

Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových chatkách na povlečených postelích. V areálu je hromadné WC a sprchy s teplou vodou.

Stravování je formou plné penze, která začíná v pondělí večer a končí v sobotu ráno snídaní a obědovým balíčkem na cestu. Kvalita jídla je velmi dobrá, což potvrdily i pozitivní ohlasy účastníků posledních ročníků. Po předchozí domluvě je možné i vegetariánské stravování, případně přizpůsobení jídla pro různé diety. V rámci oběda je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Pro představu, vzor jídelního lístku je k nahlédnutí zde.