Odborný program

Výuka probíhá v menších skupinkách (obvykle ca 8 studentů) formou půldenních exkurzí, v průběhu kterých se v terénu demonstruje několik desítek objektů. U každé skupinky se pravidelně střídají vedoucí zaměření na cévnaté rostliny a vedoucí specializující se na bezcévné rostliny (mechorosty, řasy), houby či lišejníky. Zároveň žádný z lektorů nevede skupinku více než jednou, takže výklad je ve výsledku velmi pestrý. Důraz je kladen na rozeznání a pojmenování běžnějších zástupců odbornými jmény, nikoliv na kompletní přehled flóry v oblasti. Výklad bývá prokládán informacemi o ekologických nárocích druhů a zajímavostmi z jejich biologie. Před kurzem doporučujeme absolvovat základní přednášky týkající se cévnatých a bezcévných rostlin, příp. mykologie, není to však podmínkou účasti.

Pro snadnější orientaci v odborných názvech běžnějších zástupců jsou k dispozici stručné sylaby, které doporučujeme stáhnout, vytisknout a vzít s sebou. Nově je k dispozici fotografický atlas rostlin, který zároveň slouží i jako prakticky kompletní přehled cévnatých rostlin v okolí tábora včetně jejich poznávacích znaků. Starší verze přehledu bez fotografií je pro případné zájemce ke stažení zde. V průběhu kurzu jsou také tradičně připravovány výstavky mechorostů, lišejníků, hub a "trav" (lipnicovité, šáchorovité, sítinovité). Jejich cílem je jednak pomoci studentům s učením běžnějších druhů, zároveň však umožňují rozšíření znalostí pokročilejších studentů o méně časté a vzácné druhy. Pro úspěšné složení zápočtu tak rozhodně není třeba naučit se poznávat všechny vystavované objekty.

Čtvrtek bývá tradičně věnován celodennímu výletu do širšího okolí. Výběr trasy je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích, typicky je směřována na zajímavé lokality v okolí nebo na biotopy, které v okolí tábora nejsou příliš časté (např. rašeliniště, pískovny). Na celodenní výlet se studenti přihlašují k vedoucím dle vlastního výběru (do naplnění kapacity dané výletní trasy).

Zápočet probíhá formou poznávačky v pátek odpoledne. Zkoušení má na starosti vždy jeden z lektorů, který skupinku během týdne učil a vybírá se z objektů, které měli studenti během týdne možnost vidět (především běžnější zástupci).