Hodnocení předmětů 2010

Hodnocení vychází z ankety provedené mezi studenty oddělení geobotaniky. Hodnoceny byly předměty vyučované přímo oddělením nebo doporučené předměty jiných oddělení, případně kateder. Byla použita upravená kritéria z minulých anket v letech 2002 a 2004 a 2007. Dřívější kritérium zajímavost se rozdělilo na kvalitu (zajímavost podání) a zajímavost samotného předmětu, nezávisle na pedagogovi. Dále bylo přidáno kritérium změna ano či ne. Hodnoceny byly přednášky, na než student chodil v minulých třech školních letech.

Kritéria byla definována:

Kvalita (podání pedagogem/y): 1 (super přednášející, co vás nadchne i naučí, udrží vaši pozornost) až 5 (uspávající přednes, nečitelné prezentace, chybějící interakce, výčty faktů apod.)

Zajímavost (předmětu): 1 (předmět zajímavý pro vás, moderní, nadčasový) až 5 (pro vás nezajímavé téma, zastaralé nebo suše utilitární)

Užitečnost (přínos předmětu): 1 (velmi potřebné a užitečné, pro další práci studenta, pro praxi atd.) až 5 (není příliš ku užitku, jak ve škole, tak v praxi)

Složitost: 1 (neklade odpor, stačí tam přijít a poslouchat, zkouška skoro za hubičku) až 5 (těžké na pochopení, přípravu a soustředění, těžko se skládá zkouška) – ani jeden extrém není brán jako pozitivum, optimum by mohlo být 3, jde o obtížnost pochopení přednášky i předmětu jako takového

Změna: ano/ne – tato přednáška vyžaduje (užila by) změnu, a to jakoukoliv – obsahu, formy, přístupu přednášejícího a další – pokud napíšete ano, v části ankety po tabulce můžete rozvést, co a jak

17 lidí odevzdalo dotazník (minule 26), 33 předmětů bylo hodnotitelných (aspoň 2 hlasy). Samotný dotazník je možno viděti zde. Letos ponechávám grafy bez slovního hodnocení a pouze přikládám poznámky studentů k předmětům, které vyžadují změnu.

Pokud najdete někde chybu, hned mi to napište. Tomáš Koubek

Letošní výsledky:

Kvalita:

kvalita

Zajímavost:

zajímavost

Užitečnost:

užitečnost

Složitost:

složitost

Kvalita a zajímavost:

kz

Kvalita a užitečnost:

ku

Kvalita a složitost:

ks

Zajímavost a užitečnost:

zu

Zajímavost a složitost:

zs

Užitečnost a složitost:

us

Meziroční srovnání kvalita (přímka znázorňuje stejné hodnocení 2007 a 2010):

kk

Meziroční srovnání zajímavost:

zz

Meziroční srovnání užitečnost:

uu

Meziroční srovnání složitost:

ss