Hodnocení předmětů 2012

Hodnocení vychází z ankety provedené mezi studenty oddělení geobotaniky. Hodnoceny byly předměty vyučované přímo oddělením nebo doporučené předměty jiných oddělení, případně kateder. Byla použita upravená kritéria z minulých anket v letech 2002, 2004, 2007 a 2010. Dřívější kritérium zajímavost se rozdělilo na kvalitu (zajímavost podání) a zajímavost samotného předmětu, nezávisle na pedagogovi. Přibylo kritérium známka, což je průměr kvality, zajímavosti a užitečnosti.

Kritéria byla definována:

Kvalita (podání pedagogem/y): 1 (super přednášející, co vás nadchne i naučí, udrží vaši pozornost) až 5 (uspávající přednes, nečitelné prezentace, chybějící interakce, výčty faktů apod.)

Zajímavost (předmětu): 1 (předmět zajímavý pro vás, moderní, nadčasový) až 5 (pro vás nezajímavé téma, zastaralé nebo suše utilitární)

Užitečnost (přínos předmětu): 1 (velmi potřebné a užitečné, pro další práci studenta, pro praxi atd.) až 5 (není příliš ku užitku, jak ve škole, tak v praxi)

Složitost: 1 (neklade odpor, stačí tam přijít a poslouchat, zkouška skoro za hubičku) až 5 (těžké na pochopení, přípravu a soustředění, těžko se skládá zkouška) – ani jeden extrém není brán jako pozitivum, optimum by mohlo být 3, jde o obtížnost pochopení přednášky i předmětu jako takového

Známka: průměr kvality, zajímavosti a užitečnosti - používáme ho u meziročního srovnání, protože by jinak bylo grafů příliš

15 lidí odevzdalo dotazník (minule 17), 36 předmětů bylo hodnotitelných (aspoň 2 hlasy).

Pokud najdete někde chybu, hned mi to napište. Tomáš Koubek a Hanka Mayerová

Letošní výsledky:

Kvalita:

kvalita

Zajímavost:

zajímavost

Užitečnost:

užitečnost

Složitost:

složitost

Kvalita a zajímavost:

kz

Kvalita a užitečnost:

ku

Kvalita a složitost:

ks

Zajímavost a užitečnost:

zu

Zajímavost a složitost:

zs

Užitečnost a složitost:

us

Průběžné výsledky:

Meziroční srovnání známky (zlepšení):

Meziroční srovnání známky (kolísavý nebo setrvalý stav):

Meziroční srovnání složitosti (těžší než dřív):

Meziroční srovnání složitosti (kolísavý nebo setrvalý stav):

Meziroční srovnání složitosti (lehčí než dřív):

Průměr známky předmětu přes všechny roky

Průměr složitosti předmětu přes všechny roky

Suma změn známky předmětu (absolutních hodnot)

Suma změn složitosti předmětu (absolutních hodnot)