Luční rostliny a jejich opylovači - O projektu

Na těchto stránkách bychom Vás rádi seznámili nejen s dosavadními výsledky našeho výzkumu, ale také bychom Vám chtěli ukázat, s jakými krásnými tvory se můžete setkat na louce za Vaším domem a co vše zajímavého, a často i důležitého, se tam odehrává.

Na co jsme přišli "v roce 2013"

V roce 2013 běžel poslední rok opylovačů jako velké masové akce (alesoň pro nějakou dobu), protože na příští rok už nemáme finanční podporu od GAČRu nebo jiné instituce. Neznamená to však, že bychom celý svět opylovačů hodili za hlavu (alespoň ne někteří). Když už nic tak se teprve postupně začínají výsledky našeho bádání dostávat do podoby článků, a tak mezi komunitu vědců a snad alespoň trochu ne jen jich, a to je potřeba dotáhnout.

Příroda se dá zkoumat všude, stačí chtít :-) - fara v Uhlířských Janovicích v červenci 2013.

Pojeďte s námi letos do terénu

Milí přátelé,

pojeďte s námi i letos do terénu zkoumat opylovače a jejich vztahy s rostlinami. V letošním roce se budeme spíše soustředit na autekologii pestřenek. čekat nás budou ale také i naše staré známé pokusy - jako např. jiné čtverce či natáčení opylovačů na květenstvích čertkusu.

Letošní výsledky našeho projektu

V letošním roce se nám podařilo získávat výsledky z našich pokusů týkajících se využívání jednotlivých míst v krajině opylovači a také jsme dále postoupili ve zkoumání preferencí pestřenek a dalších faktorů ovlivňujících jejich aktivitu. Na tyto dílčí výsledky se můžete nově podívat v sekci Kde o sobě dáváme vědět, kde u jednotlivých konferenčních příspěvků z roku 2012 si můžete tentokrát prohlédnout nejen abstrakty, ale také celá presentovaná plakátová sdělení.

O pestřenkách vyšel článek v Živě

V zářijovém čísle Živy, věnovaném 100. výročí České botanické společnosti,  vyšel článek zabývající se popularisací výsledků našeho pokusu, kterému říkáme interně jiné čtverce.

Pestřenky v Norsku - Mezinárodní konference o statistické ekologii

Ve dnech 3.-6. července se Zdeněk Janovský a Jirka Hadrava zúčastnili mezinárodní konferenci o statistické ekologii (ISEC), která se konala v norském Sundvollenu (asi 40 km západně od Oslo). Představili zde také některé naše dílčí výsledky na dvou plakátových presentacích. První se zabývala preferencemi pestřenek k jednotlivým rostlinám (výsledky pokusu "vidlák") a nesouladem zjištěných preferencí s celkovým rozdělením pestřenek na rostlinách v rámci louky.

Termíny letošních terénních výjezdů

Už jsou známy termíny, kdy budeme v letošním roce provádět hlavní terénní část našich výzkumů na Janovicku. Pokud byste měli zájem se podílet s námi na výzkumu, tak nám neváhejte dát vědět. Kontakty a termíny naleznete zde.

Kurs určování pestřenek

I letos budeme pořádat kurs určování pestřenek na Přírodovědecké fakultě (opět v Praktiku zoologie bezobratlých na Viničné 7). Kurs se bude opět konat o víkendu, tentokrát 14.-15.4.

Můžete se těšit jak na určování základních velkých eristalinních pestřenek, tak i na rozšíření do oblasti menších druhů pestřenek (např. rody Syritta, Episyrphus, Melanostoma). Zároveň pro Vás také chystáme malé botanické překvapení.

PF 2012

Přejeme Vám v Novém roce mnoho šťastných shledání, jakož i vše dobré.

Vaši opylovači

Nové příspěvky a výsledky o pestřenkách

V sekci Kde o sobě dáváme vědět můžete nalézt tři nové příspěvky o výsledcích našich výzkumů. Dva příspěvky presentovali Anežka Pavlíková, Jirka Hadrava a Míša Mikát na 6. symposiu o pestřenkách, které proběhlo v srpnu 2011 ve skotském Glasgow. Poslední příspěvek pak přednese Zdeněk Janovský příští týden jako zvanou přednášku na konferenci ČZU v Kostelci nad Černými lesy.

Subscribe to Front page feed