Louka k Handrkovu

Naším oblíbeným systémem ke studiu je luční lokalita označovaná jako Handrkov poblíž obce Vernýřov na jihozápadním Kutnohorsku. Zde dlouhodobě zkoumáme vztahy mezi kvetoucími rostlinami a jejich opylovači, přičemž nás zajímají jak jejich stálé vazby, tak i jejich meziroční variabilita. Mimo to nám hlubší poznání tohoto systému slouží jako dobrý výchozí bod ke kladení si navazujících otázek, na které zde můžeme hledat odpovědi.

Preference, chování a role pestřenek jako opylovačů

Naší oblíbenou skupinou opylovačů ke studiu jsou pestřenky (čeleď Syrphidae). V rámci našeho výzkumu zkoumáme jak jejich preference k různým vlastnostem květů, tak i další chování při výběru navštěvované rostliny a obecně i jejich roli jako opylovačů rostlin z širší perspektivy.

Přenos a produkce pylu

V rámci našeho bádání se zabýváme dynamikou uvolňování pylu rostlinami v průběhu dne a s tím spojené aktivity opylovačů. Naše hypotéza je následující: Mohou se rostliny, které sdílí stejné opylovače, vyhnout nežádoucímu boji o jejich pozornost rozdílným načasováním uvolňování pylu a dalších odměn?
Dále se zabýváme celkovou produkcí pylu rostlinami a přenosovými kapacitami různých druhů opylovačů.

Květní patogeny rostlin

Dalším z námi zkoumaných témat jsou i interakce rostlin, opylovačů a květních patogenů: zejména květních snětí rodu Microbotryum. Tyto sněti fakticky sterilizují své oběti a nahrazují jejich reprodukční orgány vlastními strukturami nesoucími spory. K přenosu těchto spor na zdravé rostliny pak využívají opylovače, kteří je roznáší stejně jako pyl rostlin.