Pic 01

Zdeněk Janovský

Vedoucí skupiny, otec zakladatel skupiny Opylovači, populační ekologie rostlin, květní ekologie, statistika. Vyučující kursu "Rostlinné interakce".

Pic 02

Jiří Hadrava

Doktorand, spoluotec zakladatel Opylovačů, ekologie a diversita pestřenek a dalších dvoukřídlých. Vyučující kursu "Praktikum k rostlinným interakcím".

Pic 01

Klára Koupilová

Doktorandka, vliv květních patogenů na opylování a populační dynamiku rostlin

Pic 01

Jakub Štenc

Doktorand, květní ekologie, přenos pylu, kontaktní osoba.

Pic 02

Eva Matoušková

Magisterská studentka, prostorová orientace o pohyb opylovačů, hlavně pestřenek.

Pic 02

Martin Freudenfeld

Magisterský student, efektivita přenosu pylu rozdílnými opylovači

Pic 02

Vojtěch Purnoch

Magisterský student, vliv mikroklimatu na aktivitu opylovačů.

Pic 02

Alice Haveldová

Magisterská studentka, vliv visuálních vlastností květů na věrnost opylovačů.

Pic 02

Karol Chvojková

Magisterská studentka, vztah mezi morfologií květenství a chováním opylovačů.

Pic 02

Karolína Malá

Magisterská studentka, věrnost opylovačů.

Pic 02

Anna Krygiel

Bakalářský student, opylování ve městě.

Pic 02

Natálie Hanusová

Bakalářská studentka, vliv míry generalizace spektra opylovačů na opylování rostlin.

Pic 02

Petr Hricák

Bakalářský student, přizpůsobení rostlin na zvýšení efektivity přenosu pylu.

Spolupracovníci

Pic 02

Michael Mikát

Jeden z otců zakladatelů Opylovačů, Entomolog, toho času na univerzitě v Kanadě

Pic 02

Lukáš Jánošík

Doktorand, mykolog, zasloužilý člen kolektivu Opylovači