About

The Czech Quaternary Palynological Database (PALYCZ) is a non-profit structure made available free of charge to the scientific community. It stores Quaternary palynological data from the Czech Republic and adjacent areas. The database runs on PostgreSQL® software on the server housed in the Department of Botany , Faculty of Science, Charles University in Prague. The initial database development in 2007-9 was carried out by Vojtěch Abraham, Petr Kuneš and Oleg Kovářík and founded by The Charles University Grant Agency - project Nr. 29407

Pro přispěvatele a autory:
PALYCZ umožňuje správu Vašich metadat a přidávání nových profilů skrze webovou aplikaci. Je to jednoduché:

  • pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte se
  • napište nám, že máte zájem, měnit či přidávat informace o nových profilech a my Vám zpřístupníme editační rozhraní, ve kterém budete moci zadat údaje typu: jméno profilu, datum a způsob odběru, současná vegeatce na lokalitě, 14C datování, přístupnost dat... atd.
  • zašlete nám tabulku pylových hodnot, depth-age model, případné fotografie z odběrů, které do databáze vložíme my a zkompletujeme tak webovou stránku Vašeho profilu

Rozhodněte o přístupnosti Vašich dat. Metadata - údaje o profilu, datování a publikacích jsou přístupná vždy a všem registrovaným uživatelům. Pylové hodnoty se publikují jen pokud jsou označeny písmenem "U" - to jsou publikovaná data. Nepřístupná jsou "R" - nepublikovaná a "O" - části probíhajících projektů.

Použijete-li nějaká data, měli byste:

  • citovat originální článek
  • zmínit, že jste je stáhli z databáze PALYCZ.

Chcete-li použít nějaká nepřístupná data, dohodněte se s autorem o jejich použití a na základě jeho svolení Vám je vydáme. Potřebujete originální článek, který není ve Vaší knihovně? Napište nám a pomůžeme Vám ho získat.


Contribute!
PALYCZ allows submission of new profiles along with their metadata through web application. Process is easy:

  • register
  • write us and we will provide you access to the editing interface, where you can fill-in all metadata to your entity(s) (pollen sequence),
  • send us pollen data, depth-age model, photos from the site or coring campaign and we will insert them and complete the page of your entity.

Decide on accessibility of your data. Raw pollen counts are published only if they are marked as "U" - open (can be publicly used by registered users). Two other categories, "R" - restricted (finished but not published) and "O" ongoing (unfinished), are displayed only to you and database managers.

When you use data, you should:

  • cite, in any publication using data from the database, the contributors' original publications describing their data.
  • mention that you have extracted data from the PALYCZ database.

If you would like to access some restricted or unfinished data, ask authors for the permission. Are the metadata displayed insufficient and the original paper inaccessible for you? Write us and we can help you to get the original paper, however most of them are in Czech.