Bryologická sbírka

Mechorosty tvoří poměrně významnou část herbáře PRC, obsahující asi 100 tisíc položek mechů, hlevíků a játrovek. Je zde uložen například kompletní typový materiál taxonů popsaných J. Velenovským, J. Vilhelmem a J. Váňou. Badatelská hodnota sbírky je umocněna tím, že od roku 2018 je k ní přidružena samostatně uložená kolekce J. Váni, obsahující přibližně 50 tisíc položek. Největší část této kolekce je tvořena sběry játrovek celého světa včetně mnoha typových položek získaných výměnou. V roce 2019 Z. Soldán důkladně zpracoval tuto čast sbírky - počty a umístění položek v rodech a druzích - a došel k počtu téměř 29 650. To je téměř třikrát víc než položek játrovek a hlevíků v základním herbáři (ca 11 600).

Seznam významnějších sběratelů:

G. Beck, P. M. Opiz, V. Skalický, Z. Soldán, J. Stuchlý, J. Váňa, J. Velenovský, J. Vilhelm.