Mykologické sbírky

Mykologické sbírky obsahují asi 80 tisíc položek především těch skupin hub, které byly nebo jsou na UK studovány. Součástí mykologických sbírek je též ta část typové sbírky J. Velenovského, která je uložena ve skleněných válcích s konzervační tekutinou. Jedná se o badateli často využívanou kolekci typů jmen hub popsaných Velenovským v jeho monumentálním díle České houby (1920-1922). Druhá část této typové sbírky je ve formě klasických mykologických exsikátů uložena ve sbírkách Mykologického oddělení Národního muzea (herbář PRM). Díky úsilí pracovníků PRM (J. Holec, M. Suková a kol.) je komentovaný seznam Velenovského typů hub uložených v PRC i PRM zveřejněn na adrese http://forum.nm.cz/houby/index.php.

Seznam významnějších sběratelů:

G. Beck, F. Bubák, K. Cejp, A. J. Corda, K. Kavina, A. Kubátová, J. Marková, P. M. Opiz, J. Paul, A. Pilát, K. Prášil, V. Skalický, Z. Urban, J. Velenovský, J. Veselý