Lichenologická sbírka

Kolekce lišejníků obsahuje ca 30 tisíc položek. Nejstarší sběry pocházejí od W. B. Manna a P. M. Opize z počátku 19. století. Cennou součástí jsou exsikátové sbírky Flora exciccata austro-hungarica, Flora carpathica, Lichenes exsiccati Bohemiae borealis (Flechten Nordböhmen – J. Anders, Lichenes bohemoslovakiae exssicati - J. Suza, Cryptogamae exssicatae Čechoslovenicae – A. Hilitzer, J. Kavina, Lichens de Franche-Comté – C. Flagey a další, dále sběry J. Anderse, E. Bayera, G. Becka, Z. Černohorského, J. Haldy, P. Hory, V. Kuťáka, V. F. Kosteletzkého, J. Lišky, J. Nádvorníka, A. Obornyho, P. M. Opize, Z. Paliceho, J. Paula, J. Podpěry, J. Poelta, M. Servíta, V. Skalického, J. Stuchlého, J. Suzy (kompletní sběry rodu Cladonia), R. Traxlera, J. Váni, J. Velenovského. V letech 2005-2012 proběhla pod odborným vedením kurátora D. Svobody důkladná revize fondů, zařazení přírůstků včetně začlenění celého lichenologického herbáře Z. Černohorského, a očista a úpravy depozitáře. Lichenologická sbírka sídlí ve druhém patře budovy Benátská 2, místnost č. 95.

http://botany.natur.cuni.cz/licheno/PRC_licheno.htm