Výpůjčky

Absenčně (tj. mimo budovu v Benátské) lze zapůjčit pouze sbírkové předměty – herbářové položky, které jsou v systematické evidenci a jsou plně zpracovány (tzn. například u položek cévnatých rostlin jsou rostliny i etikety připevněny k podkladovému herbářovému archu). Obvyklá lhůta pro vrácení výpůjčky je 6 měsíců u typového materiálu a 12 měsíců u ostatního herbářového materiálu. Na žádost badatele je možno jednotlivé výpůjčky i opakovaně prodloužit, vždy nanejvýš o 6, resp. 12 měsíců.

Podrobný výpůjční řád zde.