Andreaea rupestris (štěrbovka skalní)


Rostliny jsou vysoké 0,5-2 cm, rostou v drobných polštářcích až rozsáhlých porostech, barvy hnědočervené, tmavě zelenočerné nebo černohnědé. Lístky ( fyloid ) jsou za sucha přitisklé, za vlhka šikmo až někdy zpět odstávající. Žebro ( střední žebro ) chybí. Čepel   lístků je na bázi jednovrstevná, ve špičce někdy nepravidelně částečně dvouvrstevná, buňky v horní části lístku zaobleně čtvercovité až oválné, hladké nebo dorzálně nízce až vysoce papilnaté ( papily ), ± silnostěnné až kolenchymatické. Tobolka ( capsula )   je vejčitá až elipsoidní, otevírající se za sucha 4 podélnými štěrbinami po celé délce kromě báze a vrcholku. Štět ( seta ) chybí, tobolka je vynesena nad obalné lístky krátkým pseudopodiem ( pseudopodium ). U nás roste na otevřených, méně často stinných, kyselých silikátových skalách a kamenech, převážně v horách (až do nejvyšších poloh), na demontánních stanovištích i v nižších polohách.


Zpět na galerii.