Leucobryum glaucum (bělomech sivý)


 
Tento mech vytváří statné a hustě směstnané polštáře menších i velkých (v průměru až 20 cm širokých) rozměrů. Za sucha jsou porosty nápadně bělavé, za vlhka pak přechází zbarvení do světle zelené barvy. Lístky ( fyloidy ) jsou mírně vyduté a střechovitě nahloučené, z vejčité báze, která tvoří více než polovinu délky listu, ± postupně zúžené do úzce kopinaté, ostré, rourkaté špičky. Žebro ( střední žebro ) je na průřezu tvořeno 2-6 vrstvami hyalocytů ( hyalocyta ) a jednou středovou vrstvou chlorocytů ( chlorocyta ). Buňky po okraji čepele jsou úzké, prodloužené po celé délce; podél žebra ve spodní části listu obdélníkové a tenkostěnné, jemně tečkované. Sporofyt je nalézán velmi vzácně. Bělomech sivý roste na kyselé, chudé lesní půdě v obvykle sušších lesích, na humusové vrstvě skal, na holé rašelině i trouchnivějícím dřevě, od nížin na hranici lesního pásma. Jde o poměrně variabilní druh ve velikosti. U nás je široce rozšířeným druhem po celém území ČR, vyhýbá se pouze bazickým substrátům a neproniká do nejvyšších poloh.

Zpět na galerii.