Paraleucobryum longifolium (širožebrec dlouholistý)


Rostliny tohoto ca. 0,5-5 cm vysokého mechu tvoří sevřené polštáře až rozlehlé porosty, za sucha jsou bělavě zelené barvy. Lístky ( fyloid ) jsou jednostranně srpovitě prohnuté, vzácně přímé, žebro zabírá 1/2–3/4 šířky báze lístku, s nízkými lištovitými výrůstky dorzálně, v horní části listu silně zubaté až mamilnaté ( mamily ). Okraje v horní části listu zubaté. Sporofyt bývá pozorován velmi vzácně. Tento druh u nás roste nejčastěji na kyselých silikátových skalách v montánním pásmu, nejtypičtěji v bučinách a smíšených lesích. Vzácněji roste i epifyticky, nad hranicí lesa pak roste na všech typech kyselých substrátů. Do nižších poloh proniká řidčeji, chybí na vápencích.

 

Zpět na galerii.