Rhodobryum roseum (růžoprutník růžovitý) 


Rostliny tohoto mechu jsou poměrně statné, asi 3-8 cm vysoké, tmavě zelené barvy. Lodyžky ( kauloid ) jsou propojené podzemními stolony , s drobnými, šupinovitými listy. Lístky ( fyloid ) jsou nahloučené ve výrazné terminální růžici složené z 16-24 lístků kopisťovitého tvaru, s ± postupně zakončenou široce kopinatou špičkou. Okraje lístků jsou úzce ohrnuté přibližně od poloviny dolů, v horní části listu pak výrazně zubaté. Žebro ( střední žebro ) je na bázi silné, mizí ± se špičkou. Buňky jsou v horní části listu prodlouženě šestiúhlé, mírně ztlustlé a zřetelně pórovité, směrem k bázi prodlouženě obdélníkovité; v horní 1/3 listu u okraje je přítomna 1-2 řady užších a více silnostěnných buněk tvořících nepříliš zřetelný okraj ( limbidium ). Tento druh roste na vlhké a stinné humózní půdě na kyselých a neutrálních substrátech, vzácněji i na vápencích, od nížin do subalpínského stupně. V ČR na vhodných lokalitách pravidelně na celém území.

Zpět na galerii.