Thuidium tamariscinum (zpeřenka tamaryšková)


Statný až velmi statný, tmavě zelený, později někdy až rezavě hnědý (i za sucha matný), velmi dekorativní mech. Tvoří rozlehlé koberce na lesní půdě. Největší zástupce rodu zpeřenka u nás. Hlavní lodyžky ( kauloid ) jsou velmi dlouhé, nadzemní část rostliny tvoří charakteristická patra, až 7 cm dlouhá a třikrát pérovitě zpeřená. Parafylie s papilou ( papily ) uprostřed nebo v horní polovině buňky. Čepel lodyžních lístků ( fyloid ) na okrajích ohrnutá, drobně pilovitá, ve špičce nepravidelně zubatá. Žebro ( střední žebro ) končí před špičkou. Větevní listy ( fyloidy větevní ) jsou vyduté, na okrajích ploché, ve špičce zakončeny buňkou s jedním vrcholem. Roste ve stinných lesích, na březích lesních potůčků, na lesní půdě, v lesních prameništích, a to od nížin do hor, nevystupuje však nad horní hranici lesa. V ČR je rozšířen na vhodných místech hojně po celém území.

Zpět na galerii.