Trichocolea tomentella (pěknice plstnatá)


Rostliny této listnaté játrovky ( stélka foliózní ) jsou bělavé až slabě žlutozeleně zbarvené, v řídkých porostech či kobercích. Lodyhy ( kauloid ) jsou poléhavé nebo spíše vystoupavé, 5-10 (-15) cm vysoké, obvykle 2-3× zpeřeně větvené, posázené četnými parafyliemi ( parafylie ). Rhizoidy ( rhizoid ) ojedinělé, vyrůstající na spodní straně lodyžky ( kauloid ) poblíž báze spodních lístků ( amfigastrie ). Lístky ( fyloid ) jsou v obrysu okrouhlé či ledvinité, nepravidelně téměř až k bázi rozdělené ve 4-5 laloků, laloky prakticky celé rozdělené na systém většinou jednořadých, často rozvětvených segmentů nebo brv. Spodní lístky široké, tvarově podobné. Siličná tělíska v počtu 5-8 v buňce, čirá, lesklá, od kulovitých či téměř kulovitých až k vejčitým či vřetenovitým. Dvoudomý druh, vzácně plodný. Vyskytuje se na  vlhkých stinných místech, na prameništích, okrajích potoků, vlhkých stinných skalách pokrytých  humusem apod. V ČR roste roztroušeně po celém území republiky, většinou v submontánním a montánním stupni

Zpět na galerii.