Ankety geobotaniky

Tradiční anketa o předmětech na geobotanice z pohledu studentů.

Roky

2002 (hodnocena užitečnost, zajímavost a složitost přednášky na škále 1-5)

2004

2007

2010 (původní "zajímavost" rozdělena na "zajímavost" předmětu a "kvalitu" přednášejících)

2012 (použita také "známka" předmětu - průměr všech kritérií krom složitosti)

 

autoři: Tomáš Koubek, Hanka Mayerová,Tomáš Herben, Katka Čiháková, Vlasta Juklíčková, Ariana Kulhánková

zpět na stránku Tomáše Koubka

2004