Plagiomnium affine (měřík příbuzný)


Nápadný druh měříku dosahující délky až 10 cm. Sterilní gametofory ( gametofor ) jsou nad substrátem obloukovitě prohnuté (na bázi i na špici často s četnými rhizoidy - rhizoid ), s lístky ( fyloid ) uspořádaných zdánlivě na kauloidu ( kauloid ) ve dvou řadách, fertilní samčí gametofory jsou však vzpřímené a na vrcholu s nápadně tmavě zbarvenými terčovitými uskupeními anteridií ( ) obklopených perigoniálními lístky ( perigoniální lístky ) (viz foto). Lístky jsou jednovrstevné, s dobře patrným  žebrem ( střední žebro ), které končí ve špičce lístku nebo před špičkou. Okraj listů je lemován pruhem prosenchymatických buněk (oproti ostatním isodiametrickým buňkám čepele)  ( limbidium ) a je po celé délce výrazně jednoduše zubatý. Velmi častý druh zastíněných stanovišť, roste v listnatých i jehličnatých lesích, na loukách, u potoků z nížinných poloh až do hor.

Zpět na galerii.