Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý)Tento mohutný a nápadný mech může vytvářet porosty s lodyžkami ( kauloid ) až 15 cm dlouhými. Typický pro tento druh měříku je tvar lístků ( fyloid ): jsou dlouze jazykovité se zaoblenou špičkou a příčně velmi výrazně zvlněné; na okraji jsou lemované pruhem prosenchymatických buněk ( limbidium ) a na okraji jednoduše zubaté. Žebro ( střední žebro ) končí ve špičce lístku nebo je hrotitě vystoupavé. Buňky jsou šestiúhelnikovité až protáhle šestiúhelnikovité, se ztlustlými buněčnými stěnami. Sporofyt se vytváří poměrně zřídka. Vyskytuje se vcelku hojně především na vlhkých biotopech – v lesích, na březích potoků nebo na vlhkých loukách, ale i na skalách, a to od nížin po horské polohy.

 

Zpět na galerii.