Lístky perichaetiální


(Foto: střední část perichaetiálního lístku mechu Diphyscium foliosum s výrazně vystupujícím chlupovitě vybíhavým žebrem a jednovrstevnou čepelí)

(Foto: horní část dvouvrstevného vegetativního lístku mechu Diphyscium foliosum se zatupělou špičkou bez vybíhavého žebra)

Tvarově specifické lístky ( fyloid ), v jejich paždí jsou umístěny zárodečníky ( archegonium ). U játrovek jde o modifikované lístky nebo spodní lístky ( amfigastrie ). U mechů jsou perichachetiální lístky také většinou tvarově odlišeny od ostatních lístků. Jejich funkcí je ochrana gametangií ( gametangium ).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 31, 67)

Zpět na terminologický slovník.