Úvod

Zaměření oddělení

Naše oddělení se zabývá studiem široké škály témat z oblasti evoluční biologie a systematiky rostlin. Zajímá nás například evoluce a ekologie rostlinných polyploidů, příčiny a důsledky současných i historických migrací, procesy a interakce probíhající v rostlinných populacích, evoluce ve světových centrech rostlinné diverzity, dynamika velikosti genomu či evoluce rozmnožovacích strategií. Velký důraz je kladen na vzácné a mizející druhy naší květeny, s cílem poznat jejich diverzitu a odhalit příčiny ohrožení. Výsledky našeho výzkumu nacházejí praktické uplatnění v ochraně přírody, zemědělství či farmacii. či farmacii.

Do výzkumných prací se zapojují i studenti v rámci svých bakalářských, magisterských a dizertačních prací. V průběhu jejich řešení si studenti osvojí pestrou škálu terénních i laboratorních metod, včetně zpracování, hodnocení i prezentace svých výsledků. Nás výzkum kombinuje terénní a laboratorně-experimentální přístupy (konkrétní proporce závisí na vybraném tématu), zájemci si tedy užijí nejen práci s moderními molekulárními a cytogenetickými přístroji, ale i spoustu bádání na čerstvém vzduchu.

Zajišťujeme výuku obecných botanických přednášek i specializovaných biosystematických a evolučních kurzů. Důležitou součástí výuky je praktické poznávání rostlin v rámci tuzemských i zahraničních exkurzí.

Základní směry výzkumné činnosti

Výzkumné skupiny

Rychlé odkazy