Zaměření oddělení

Naše oddělení se zabývá studiem široké škály témat z oblasti evoluční biologie a systematiky rostlin. Zajímá nás například evoluce a ekologie rostlinných polyploidů, příčiny a důsledky současných i historických migrací, procesy a interakce probíhající v rostlinných populacích, evoluce ve světových centrech rostlinné diverzity, dynamika velikosti genomu či evoluce rozmnožovacích strategií. Velký důraz je kladen na vzácné a mizející druhy naší květeny, s cílem poznat jejich diverzitu a odhalit příčiny ohrožení.

Setkání se studenty 10. 11. 2020

🥳 Máme pro vás dobrou zprávu - konají se každoroční setkání se studenty! A v úterý 10. 11. od 18 hodin se vám představíme my - oddělení evoluce a diverzity rostlin.

Uvařte si preferovaný horký nápoj a připojte se na https://meet.google.com/sbv-vzen-oue

ERC grant - volná Bc/Mgr témata

ercHledáme členy nově vznikajícího týmu v rámci prestižního Starting ERC grantu DOUBLE ADAPT zaměřeného na 🧬evoluční význam genomové duplikace u rostlin🧬 - procesu, který je klíčový pro úspěšnost řady invazních rostlin nebo plodin.