Semináře

 • Katedrový seminář - program
 • Poseminář oddělení cévnatých rostlin - program

Předměty vyučované členy oddělení:

 • Biogeografie (pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání) (SIS)
 • Biomy Země (SIS)
 • Biosystematika (SIS)
 • Botanická nomenklatura (SIS)
 • Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) (SIS)
 • Botanika cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace) (SIS)
 • Botanika pro ÚŽP (SIS)
 • Evoluce a diverzita cévnatých rostlin I - MB120P138 (D. Stančík, J. Suda, J. Chrtek) - původně pod názvem "Rozšířený systém a fylogeneze cévnatých rostlin" (SIS)
 • Fytogeografie (SIS)
 • Genomics of adaptation and speciation (SIS)
 • Journal Club: vybraná témata z evoluce a ekologie rostlin - MB120S11 (P. Mráz a kol.) (SIS)
 • Karyologické a palynologické praktikum (SIS)
 • Kladistika a další metody rekonstrukce evoluce (SIS)
 • Kurs ekologické floristiky (SIS)
 • Květena střední Evropy I - MB120P24A (F. Kolář, T. Urfus) (SIS)
 • Květena střední Evropy II (SIS)
 • Metody systematiky cévnatých rostlin I (Karyologie, palynologie) (SIS)
 • Metody systematiky cévnatých rostlin II (Isozymové metody) (SIS)
 • Molekulární markery v systematice a populační biologii rostlin (SIS)
 • Molekulární markery v systematice a populační biologii rostlin II (SIS)
 • Morfologie rostlin (SIS)
 • Multimedia při výuce biologie (SIS)
 • Multivariační metody v taxonomii (SIS)
 • Plant Epigenetics (SIS)
 • Pokročilé metody hodnocení sekvencí DNA a multilokusových dat - MB120P143 (F. Kolář, T. Fér, P. Škaloud, E. Záveská) (SIS) (www)
 • Polyploidní speciace (SIS)
 • Populační genetika rostlin - MB120P145 (B. Mandák) (SIS)
 • Praktikum tropické botaniky (SIS)
 • Rostliny a hmyz (SIS)
 • Rozmnožovací systémy u rostlin - MB120P144 (P. Mráz) (SIS)
 • Skills in pedagogy, communication and self confidence in science (SIS)
 • Terestrické ekosystémy (SIS)
 • Transposable elements: from junk DNA toad to Prince Major Driver of biodiversity (SIS)
 • Úvod do studia evoluce a diverzity rostlin (SIS)
 • Užitkové rostliny (SIS)
 • Využití molekulárních markerů v systematice a pop. biol. rostlin (SIS)

Exkurzekvetena

 • Exkurze "Květena střední Evropy" (SIS)
 • Floristicko-ekologické exkurze (SIS)
 • Floristický kurz ČBS (SIS)
 • Jarní exkurze do okolí Prahy (SIS)
 • Speciální exkurze cévnaté rostliny (SIS)
 • Terénní cvičení z botaniky (SIS)

Další doporučené předměty

 • Dendrologie (SIS)
 • Biologie vodních makrofyt (SIS)
 • Evoluční cytogenomika rostlin (SIS)
 • Evoluční cytogenomika rostlin (praktická cvičení) (SIS)
 • Exkurze "Vegetace stř. Evropy" (SIS)
 • Kapitoly z dějin botaniky (SIS)
 • Molekulární evoluce rostlin (SIS)
 • Ohrožené a chráněné cévnaté rostliny České republiky (SIS)
 • Vegetace střední Evropy I (SIS)
 • Vegetace střední Evropy II (SIS)
 • Vodní a bažinné rostliny (SIS)

 

Exkurze

Pro ty, kteří se chtějí naučit poznávat cévnaté rostliny a seznámit se s květenami různých oblastí Evropy, nabízí katedra botaniky celou řadu domácích i zahraničních exkurzí. Tato stránka nabízí jejich základní přehled (nezahrnuje tedy jen exkurze pořádané oddělením cévnatých rostlin, ale celou katedrou, popř. i dalšími institucemi).

Jednodenní exkurze:

 • Floristicko-ekologické exkurze (SIS) (program)
  Páteční exkurze pro studenty se zájmem o botaniku (začátečníky i mírně pokročilé), otevřené i pro nezapsané studenty
 • Jarní exkurze do okolí Prahy (SIS) (program)
  Sobotní exkurze České Botanické Společnosti otevřené široké veřejnosti

Vícedenní exkurze v rámci katedry botaniky:mezioborovka

 • Terénní cvičení z botaniky (SIS) (www)
  Základní kurz poznávání vyšších rostlin, hub, řas a Chromist určený především pro začátečníky
 • Exkurze Květena střední Evropy (větš. červen - červenec) (SIS)
  Týdenní exkurze zaměřená na poznávání základních i obtížnějších skupin cévnatých rostlin ve vegetačně pestrých územích; je pořádána střídavě v ČR a SR (liché roky v SR); obvykle hvězdicově z výchozího místa ubytování
  V minulých letech jsme navštívili například Slovenský Kras, Jeseníky, Doupovské hory, Slovenský raj, Muránskou planinu...
 • Exkurze Vegetace stř. Evropy (větš. červen) (SIS)
  Autobusová exkurze v rámci ČR zaměřená na poznávání význačných biotopů i významných druhů cévnatých rostlin
 • Terénní cvičení z botaniky II (větš. srpen - září) (SIS)
  Exkurze zaměřená na poznávání základních rostlin a vegetačních typů určená především (ale ne výhradně) pro studenty učitelských kombinací
 • Floristický Kurz ČBS ("Florisťák") (začátek července) (SIS)
  Týdenní kurz pořádaný Českou Botanickou společností v různých koutech ČR popř. SR, kterého se účastní studenti, pedagogové i zkušení amatéři z mnoha českých a slovenských institucí; pozor, na kurz je nutné se přihlásit předem (cca do konce dubna) přihláškou podávanou na sekretariát ČBS (přihláška je součástí březnových "Informacích členům" dostupných na webu ČBS)
 • Biosystematická exkurze (SIS)
  Exkurze určená především pro absolventy kurzu Biosystematika
 • Vodní a bažinné rostliny (SIS)
  Součástí kurzu je i (obvykle 3 denní) exkurze zaměřená na vodní a mokřadní rostliny do vybraného atraktivního území ČR či SR
 • Mezioborová exkurze (SIS) (www)
  1-2 týdenní zahraniční autobusová exkurze pořádaná společně s katedrou zoologie zaměřená na poznávání významných evropských biotopů a druhů rostlin, živočichů a lišejníků. Aktuality a jak to na exkurzích vypadá můžete zjistit na exkurzním facebooku

Další exkurze:

Zájemci se mohou zúčastnit i dalších exkurzí pořádaných spřátelenými institucemi, například:

 • Jednodenní botanické exkurze Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (program)
 • Další exkurze pořádané pobočkami a sekcemi České Botanické společnosti - aktuální informace naleznete v "Informacích členům" dostupných na webu ČBS