Exkurze

Pro ty, kteří se chtějí naučit poznávat cévnaté rostliny a seznámit se s květenami různých oblastí Evropy, nabízí katedra botaniky celou řadu domácích i zahraničních exkurzí. Tato stránka nabízí jejich základní přehled (nezahrnuje tedy jen exkurze pořádané oddělením cévnatých rostlin, ale celou katedrou, popř. i dalšími institucemi).

Jednodenní exkurze:

Vícedenní exkurze:

Velké zahraniční exkurze:

Katedra botaniky každoročně pořádá 1-2, zpravidla vícetýdenní, zahraniční autobusové exkurze zaměřené na poznávání významných evropských biotopů a druhů. Přihlašování probíhá přes SIS a většinou také ještě přímo přes garanty kurzů.

Další exkurze:

Zájemci se mohou zúčastnit i dalších exkurzí pořádaných spřátelenými institucemi, například: