Laboratoře

DNA laboratoř

DNA laboratoř (web)

Cytometrická laboratoř

Cytometrická laboratoř (web)

Mikroskopická laboratoř

  • počítání chromozómů
  • barvení pylu