Absolventi

Ph.D. absolventi:

Jaroslav Zahradníček
j.zahradnicek (zavinac) gmail.com
Evoluční trendy subtribu Hieraciinae
Eliška Záveská
zaveskae (zavinac) email.cz
Rekonstrukce evoluce polyploidních komplexů pomocí molekulárních metod (Zingiberaceae, Curcuma, Arabidopsis, sekvenace DNA, fragmentační analýzy)
Petr Vít
petr.vit (zavinac) ibot.cas.cz
Průtoková cytometrie, vývoj a analýza mikrosatelitů, agamické komplexy
Hana Daneck
ha.d (zavinac) centrum.cz
Fylogeografie (postglaciální historie střední Evropy), využití molekulárních markerů v systematice a populační biologii, optimalizace molekulárních metod pro jiné než modelové rostlinné druhy
Pavel Trávníček
pavel.travnicek (zavinac) ibot.cas.cz
WWW
Mezicytotypové interakce, evoluce polyploidů (Anthoxanthum, Myriophyllum), průtoková cytometrie, multivarianční morfometrika

Magisterští absolventi:

Jana Bayerová
jana.bayer (zavinac) centrum.cz
Polyploidní evoluce a její fenotypické důsledky ve skupině Arabidopsis arenosa
Filip Holič
Sam2005 (zavinac) seznam.cz
Polyploidie a meziploidní hybridizace ve skupině Cardamine pratensis
Hana Jirsáková
minatka (zavinac) centrum.cz
Role triploidních hybridů v cytotypově smíšených populacích heřmánkovce nevonného (Tripleurospermum inodorum)
Lukáš Vlk
luke.noise (zavinac) seznam.cz
Transgenerační účinek výživy na potomstvo apomiktických rostlin
Pavel Zdvořák
pavel.zdvorak (zavinac) gmail.com
Produkují apomiktické rostliny více dobrých semen než rostliny rozmnožující se pohlavně? Pohled do rodu Hieracium.
Jan Rydlo
rydloh (zavinac) seznam.cz
Polyploidizace jako zdroj nových vlastností předurčujících úspěšnost šíření mokřadní rostliny šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus)
Eva Kondrysová
Guano2 (zavinac) seznam.cz
O hybridním původu Chenopodium album
Anežka Nedomová
anezkanedomova (zavinac) seznam.cz
Mechanismy řídící koexistenci rostlin diploidního a tetraploidního cytotypu v populacích heřmánkovce nevonného (Tripleurospermum inodorum)
Lucie Hyklová
hyklucka (zavinac) gmail.com
Systematika a fylogeografie diploidních zástupců druhového komplexu Arabidopsis arenosa
Magdalena Hrdinová
hrdinovm (zavinac) natur.cuni.cz
Zhodnocení cytotypové a morfologické variability spolu s mírou hybridizace u rodu stolístek (Myriophyllum) na území ČR a sousedních států
Nikol Krejčová
krejcova.nikol (zavinac) centrum.cz
Hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens ? Skutečnost nebo mýtus?
Kateřina Hanušová
ktk.hanusova (zavinac) centrum.cz
Mikroevoluční procesy u endemického taxonu Krkonoš Campanula bohemica
Helena Mašterová
helenamasterova (zavinac) seznam.cz
Hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia