Odkazy

Spřízněné instituce

Botanický ústav AV ČR - cytometrická laboratoř
Botanický ústav AV ČR - DNA laboratoř
Systematika rostlin v Č. Budějovicích
Systematika rostlin v Brně
Botanika v Olomouci
Systematika rostlin v Bratislavě

Užitečné odkazy

Knihovna katedry botaniky
Katalog knihovny katedry botaniky
Česká botanická společnost
The international plant names index
Index Herbariorum
Kew Record of Taxonomic Literature
Tabulka výpůjček (pro studenty oddělení)

Databáze chromozomových počtů:

http://www.chromosomes.sav.sk/
http://www.tropicos.org/Project/IPCN
http://rbg-web2.rbge.org.uk/BSBI/cytsearch.php