Grantové projekty

Probíhající projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK)

Ostatní projekty

Ukončené projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR) a Grantová agentura Akademie věd (GAAV)

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK)