Zaměření oddělení

Naše oddělení se zabývá studiem široké škály témat z oblasti evoluční biologie a systematiky rostlin. Zajímá nás například evoluce a ekologie rostlinných polyploidů, příčiny a důsledky současných i historických migrací, procesy a interakce probíhající v rostlinných populacích, evoluce ve světových centrech rostlinné diverzity, dynamika velikosti genomu či evoluce rozmnožovacích strategií. Velký důraz je kladen na vzácné a mizející druhy naší květeny, s cílem poznat jejich diverzitu a odhalit příčiny ohrožení.

Úspěšně završené Mgr studium za rok 2023

Gratulujeme Páje Dohnalové, Elišce Havlíčkové, Terce Koberové, Míše Pekařové, Julče Talpové, Adél Varvažovské a Áje Voltrové k úspěšnému zakončení magisterského studia na našem oddělení!

 

Témata obhajovaných diplomek byly:

Morfologická diferenciace a rozšíření taxonů z okruhu Galium palustre (Pája)

Vztah mezi genetickou a ploidní variabilitou v kontextu rozdílných ekologických nároků dvou druhů rodu Pteronia (Asteraceae) v Kapsku (Eliška)

Lokální edafické adaptace v okruhu Minuartia verna (Terka)

Získané GAUKy 2023!

Gratulujeme Elišce Havlíčkové a Bety Poštulkové k získaní tříletých grantů udělovaných Karlovou Univerzitou! 🥳 Díky nim budou moci naše úžasné studentky prohlubovat vědomosti o polyploidizaci rostlin v jižní Africe i vliv selektovaných genů na fenotyp a fitness horských rostlin. Už se moc těšíme na výsledky!

Štítky

Výlet oddělení

V pátek 4.6. proběhl výlet našeho oddělení, letos sice s covidovým zpožděním, o to více rostlin ke koukání se ale oproti lednu dalo nalézt! Připojte se příště taky! Stačí napsat email na evoldiv (at) natur.cuni.cz a my vám dáme vědět, že se k něčemu schyluje!vylet2021

Gratulujeme ke GAUKům!

Velká gratulace našim dvěma kolegům k získání grantů od Karlovy Univerzity (GAUK)!

 

Paolo Bartolić - Paralelní ekologická speciace v polyploidním rostlinném komplexu

Juan Manuel de Gorospe Ballesteros - Evoluční vztahy v rámci recentně diverzifikovaného rodu Oritrophium: Jsme svědky speciačního kontinua?

Štítky

Exkurze ke květeně střední Evropy letos do Belianských Tater - přidejte se!

Milé studentky, milí studenti, letos (9.-14.8.2021) pojedeme s exkurzí ke květeně střední Evropy (v SISu: MB120T28 a MB120T29) do Belianských Tater, což je floristicky nejpestřejší část Tater vůbec. Uvidíme řadu nádherných zástupců vysokohorské flory (včetně řady reliktů a plnohodnotných endemitů).

Belanky rozhodně stojí za to! Pojeďte se námi!