image2

Katedra botaniky, PřF, UK

Adresa: Benátská 2, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221951646
Fax: +420 221951645

Mykologická pracoviště

Mykologická laboratoř
Kde nás najdete: 2. patro, č. dveří: 83
Tel.: +420 221951651
Půdní vestavba
Kde nás najdete: č. dveří: 106/1
Tel.: +420 221951665