image4

Okruhy výzkumného zaměření


Endofytické houby listnatých dřevin
Garant: prom. biol. Karel Prášil, CSc.
Financování:
Řešené studentské práce:

Taxonomie a ekologie rzí
Puccinia"Dlouhodobé studium taxonomie a ekologie rzí (Uredinales) zvláště rzí na travách a biodiverzita biotrofně parazitických hub v různých rostlinných společenstvech. Fylogenetické vztahy jsou studovány jak klasickými, tak molekulárně-biologickými metodami.
Garant: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Financování:
Řešené studentské práce:

Ekologie půdních hub na odkalištích a na extrémních stanovištích
Garant: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Financování:
Řešené studentské práce:

Biodiverzita pyrenomycetů
Garant: prom. biol. Karel Prášil, CSc.
Financování:
Řešené studentské práce:

Ekologie hub v jehličnatém opadu
Bory tvořené na našem území převážně Pinus sylvestris představují globálně rozšířené ekosystémy s významným ekonomickým významem pro člověka. V opadu jehličnanů probíhají nesčetné procesy, kterých se účastní jak půdní fauna, tak mykoflóra. Interakce mezi mycelii hub, zástupci půdní fauny a s bakteriemi ovlivňují většinu procesů jako např. dekompozici opadu, transport živin a tvorbu humusu. Obdobné procesy můžeme studovat i v opadu dalších jehličnanů, např. smrku (Picea abies), který na našem území tvoří podobně rozsáhlé porosty. Řada z těchto porostů prochází dynamickou proměnou vlivem přemnožení kůrovce. Rychlá defoliace a odumření stromů ovlivňuje i mikrobiální procesy v půdě a opadu.
Garant: Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Financování:
Řešené studentské práce:

Diverzita a ekologie hub žijících v symbiózách s podkorním hmyzem
Studujeme diverzitu, hostitelkou preferenci a hostitelské spektrum řady hub žijících v požercích podkorního hmyzu - zejména kůrovců. Kůrovci a jejich houboví symbionti hrají významnou roli v lesních ekosystémech celého světa. Nicméně, podkorní nika stále skrývá řadu nepopsaných druhů hub, které zde hrají dosud neznáme ekologické role. Tyto houby lze zároveň využít jako producenty řady biologicky aktivních látek.
Garant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Financování:
Řešené studentské práce: