image4

Okruhy výzkumného zaměření


Taxonomie rodu Aspergillus
Garant: MUDr., Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Řešené studentské práce: Taxonomická revize a studium osmotolerance osmofilního podrodu Aspergillus

Ekologie půdních hub a hub asociovaných s živočichy
Garant: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Řešené studentské práce:

Taxonomie a diveryita hub v Neotropech
Tropické deštné lesy (horské i nížinné) představují jedny z nejméně prozkoumaných ekosystémů co se týče hub, především těch mikroskopických. Velké množství druhů zde čeká na znovuobjevení poté, co byly před mnoha lety popsány, nebo vůbec o popsání do nových druhů.
Garant: Doc., Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Řešené studentské práce:

Diverzita a ekologie hub žijících v symbiózách s podkorním hmyzem
Studujeme diverzitu, hostitelkou preferenci a hostitelské spektrum řady hub žijících v požercích podkorního hmyzu - zejména kůrovců. Kůrovci a jejich houboví symbionti hrají významnou roli v lesních ekosystémech celého světa. Nicméně, podkorní nika stále skrývá řadu nepopsaných druhů hub, které zde hrají dosud neznáme ekologické role. Tyto houby lze zároveň využít jako producenty řady biologicky aktivních látek.
Garant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Řešené studentské práce: Faktory ovlivňující složení mikrobiálních společenstev vázaných na ekologicky významné kůrovce