image4

Vyučované předměty

Nabídka vyučovaných předmětů postihuje všechny aspekty mykologie a kladen je důraz na aktualizaci učiva podle současných vědeckých poznatků. Výuku zajišťují nejen kmenoví lektoři oddělení, ale i řada vědeckých pracovníků z ústavů Akademie věd ČR a Národního muzea v Praze. V této komplexní podobě nenajdete výuku mykologie na žádné jiné vysoké škole v ČR.

Výuka mykologických předmětů pro bakalářské i magisterské studenty začíná vždy po dohodě na prvním semináři v daném semestru. Pokud se chcete zůčastnit některé z přednášek, jste zváni na náš úvodní seminář, neboť termín výuky konkrétního předmětu můžete ovlivnit i vy!

Bakalářské přednášky

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) prezentace
  Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) cvičení prezentace
MB120P76U Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) prezentace
  Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) cvičení prezentace
MB120P43A Botanika pro ÚŽP prezentace
  Botanika pro ÚŽP cvičení prezentace
MB120P18 Mykologie prezentace
MB120T61 Terénní cvičení z botaniky  
MB120T43 Terénní cvičení z botaniky pro ÚŽP  

Specializované přednášky

MB120P49 Ekologie hub prezentace
MB120P104 Houba jako experimentální model  
MB120C114 Laboratorní práce z ekofyziologie hub prezentace
MB120C77B Metody studia v kryptogamologii  
MB120T116 Mykologicko-fytopatologická exkurze  
MB120P124 Mykologie (pro učitele) prezentace
MB120P78 Mykorhizní symbióza  
MB120P48 Obecná fytopatologie  
MB120P46 Obecná mykologie  
MB120S03 Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) I  
MB120S04 Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II  
MB120T52 Speciální exkurze kryptogamologická  
MB120P50 Speciální fytopatologie  
MB120P47 Speciální mykologie I  
MB120P90 Speciální mykologie II  
MB120P101 Toxinogenní mikromycety  
MB120P34 Uredologie  
MB120P41 Vybrané kapitoly z mykologie. Ascomycetes