image4

Vyučované předměty

Nabídka vyučovaných předmětů postihuje všechny aspekty mykologie a kladen je důraz na aktualizaci učiva podle současných vědeckých poznatků. Výuku zajišťují nejen kmenoví lektoři oddělení, ale i řada vědeckých pracovníků z ústavů Akademie věd ČR a Národního muzea v Praze. V této komplexní podobě nenajdete výuku mykologie na žádné jiné vysoké škole v ČR.

Výuka mykologických předmětů pro bakalářské i magisterské studenty začíná vždy po dohodě na prvním semináři v daném semestru. Pokud se chcete zůčastnit některé z přednášek, jste zváni na náš úvodní seminář, neboť termín výuky konkrétního předmětu můžete ovlivnit i vy!

Bakalářské přednášky

MB120P171 Mykologie (pro učitele) 
MB120P43A Botanika pro ÚŽP prezentace
  Botanika pro ÚŽP cvičení prezentace
MB120P18 Mykologie  
MB120T61 Terénní cvičení z botaniky  
MB120T43 Terénní cvičení z botaniky pro ÚŽP  

Specializované přednášky

MB120P104 Houba jako experimentální model  
MB120C114 Laboratorní práce z ekofyziologie hub prezentace
MB120C77B Metody studia v kryptogamologii  
MB120T116 Mykologicko-fytopatologická exkurze  
MB130P93 Mykorhizní symbióza  
MB120P46 Obecná mykologie  
MB120S03 Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) I  
MB120S04 Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II  
MB120T52 Speciální exkurze kryptogamologická  
MB120P47 Speciální mykologie I  
MB120P90 Speciální mykologie II  
MB120P101 Toxinogenní mikromycety