Bryologická sbírka

Mechorosty tvoří poměrně významnou část herbáře PRC, obsahuje asi 80 tisíc položek mechů, hlevíků a játrovek. Je zde uložen například kompletní typový materiál taxonů popsaných J. Velenovským, J. Vilhelmem a J. Váňou. Badatelská hodnota sbírky je umocněna tím, že je k ní přidružena kolekce J. Váni obsahující přibližně 25 tisíc položek (především játrovky celého světa včetně mnoha typových položek získaných výměnou).

Seznam významnějších sběratelů:

G. Beck, F.M. Opiz, V. Skalický, Z. Soldán, J. Stuchlý, J. Váňa, J. Velenovský, J. Vilhelm.