Zaměstanci

Vedoucí herbářových sbírek:Patrik Mráz; mrazpat@natur.cuni.cz
Kurátoři specializovaných sbírek
Řasy:David Svododa; david.svoboda@natur.cuni.cz
Mechorosty:Zdeněk Soldán; zdenek.soldan@natur.cuni.cz
Houby:Ondřej Koukol; ondrej.koukol@natur.cuni.cz
Lišejníky:David Svoboda; david.svoboda@natur.cuni.cz
Cévnaté rostliny:Jiří Hadinec; jiri.hadinec@natur.cuni.cz
Patrik Mráz; mrazpat@natur.cuni.cz
Michal Štefánek; stefim@seznam.cz
Semena a plody:Adéla Pokorná; adepo@seznam.cz
Pavla Žáčková; pa.zackova@seznam.cz
Global Plants Initiative:Viera Mrázová; mrazovv3@natur.cuni.cz