Herbář cévnatých rostlin

Herbář cévnatých rostlin tvoří rozsahem i významem dominantní část Herbářových sbírek UK. Sbírkové fondy zahrnují více jak 2 milionu položek, včetně nejméně 15 tisíc tzv. typových položek (vědecky nejcennější položky, které jsou dle mezinárodních botanických jmenoslovných pravidel základem pro interpretaci příslušného vědeckého jména rostliny). Z dlouhé řady významných dílčích kolekcí z 18. a prvé poloviny 19. století lze zmínit např. herbář F. W. Schmidta (1764-1796), sběry T. Haenkeho (1761-1817) zpracované K. Preslem, J. Preslem a A. P. de Candollem, herbář I. F. Tausche (1793-1848), exsikáty F. W. Siebera (1789-1844) a doklady K. Presla (1794-1852) k jeho studiím o květeně Sicílie a k jeho převratným pracím o systematice kapraďorostů. Soustředěný výzkum flóry Balkánu prováděný počínaje poslední třetinou 19. století pražskými botaniky (J. Velenovský, G. Beck, K. Vandas, J. Rohlena, F. A. Novák aj.) a výzkum karpatské květeny intenzivní zejména po vzniku Československé republiky a pokračující po celé 20. století (K. Domin, V. Krajina, J. Dostál, F. A. Novák, R. Hendrych, J. Chrtek, B. Křísa a další) jsou dalším podstatným zdrojem sbírkových fondů. Třetí hlavní součástí kolekce cévnatých rostlin jsou dokladové sběry ke nejrozmanitějším botanickým studiím, které studenti a badatelé na půdě Univerzity uskutečnili. V letech 2001-2010, Jan Štěpánek, tehdejší hlavní kurátor, ve spolupráci s Národním muzeem v Praze (PR), Botanickým ústavem Akademie věd České republiky v Průhonicích (PRA) a Moravským zemským muzeem v Brně (BRNM) vedl tři výzkumné projekty zaměřené na digitalizaci typových dokladů uložených v těchto institucích. Přibližně 2700 typů z herbáře PRC bylo dosud zdigitalizováno (stav na konci prosince 2012) foto-kamerou Sinar (Sinar AG, Švýcarsko). Fotky jsou uloženy v tiff a jpeg formátu a na vyžádání mohou být badatelům zaslány. Tyto digitalizační projekty byly finančně podpořeny vědeckou agenturou GAČR.

Seznam významnějších sběratelů:

L. Adamović, C.G. Baenitz, B. Balansa, A. Baldacci, J. Barth, J.A. Battandier, J.C.G. Baumgarten, G. Beck, A. Becker, C.G. Bertero, A. Bertoloni, C. Billot, I. Blanche, B. Blocki, C. Blom, C.L. Blume, P. Boccone, P.E. Boissier, V. Borbás, H. Bordére, J.F.N. Bornmüller, E. Bourgeau, A. Bracht, H. Braun, J. Brym, P. Bubani, J. Bubela, O. Buchtigen, A. Bunge, A.S. Callier, A.P. de Candolle, H. Cumming, A.H. Curtiss, A. Degen, M. Deyl, P.A. Deseglise, R. Desfontaines, N. Deseoulavy, N.A. Desvaux, K. Domin, I. Dörfler, J. Dostál, J.F. Drege, C.F. Ecklon, H.F.A. von Eggers, P.A.C. Endress, B.A. Fedtschenko, F. Fiala, K. Fiebrig, N. Filarszky, A. Fiori, F. Firbas, F.E.L. Fischer, J.F. Freyn, F.E. Friwaldszky, M. Gandoger, S.G. Gmelin, A. Gray, J.C.M. Grenier, A.H.R. Grisebach, G. Gussone, T. Haenke, E. Halacsy, H.C. Hausknecht, A.Hayek, F.A. Hazslinsky, T. Heldreich, J.W. Helfer, R.F. Hohenacker, J.Ľ. Holuby, D.H. Hoppe, P. Hora, R. Huter, A. Chevalier, J. Chrtek, M. Jabornegg, G. Jan, E. Janchen, V. Janka, J.E. Kabát, G.S. Karelin, F. Karo, A. Kerner, J. Klika, A. Kmeť, J. Knaf, J. A. Kneucker, F. Kohaut, V.F. Kostelecký (Kosteletzky), T. Kotschy, V. Krajina, M. Král, B. Křísa, A.F. Láng, H. Laus, C. F. Ledebour, O. Leonhardt, J. Lhotsky, V.J. Lipsky, F. Loscos, C. Magnier, F. Maloch, J.K. Maly, V. Mann, A. Margittai, F.A. Marschall v. Bieberstein, F. Marie-Victorin, C. Marchesetti, E.D. Merril, A.C. Mayer, J. C. Mikan, A. Musil, R.C. Muschler, F.A. Novák, A. Oborny, F.M. Opiz, T. Orphanides, J. Palacký, P.S. Pallas, J. Pančić, F. Petrak, Th. Pichler, A. Pilát, J. Podpěra, E.F. Poepigg, J.E. Pohl, K. Polák, C. Pontarlier, E. Pospichal, P. Porta, F. Portenschlag, K. Preis, J.S. Presl, K.B. Presl, C.G. Pringle, E. Pritzel, A. Regel, F. Reinecke, E. Reverchon, H.G.L. Reichenbach, G. Rigo, K. Richter, J. Rohlena, R. Rohrer, A. Rochel, H. Ross, L. Rossi, K. Rudolph, V. Schiffner, W. Schimper, R. Schlechter, F.W. Schmidt, F. Schultz, J.F. Schur, M. Servít, F.W. Sieber, W. Siehe, P. Sillinger, P. Sintenis, V. Skalický, J. Sterneck, C. Steven, A. Stolz, G. Strobl, V. Stříbrný, H. Škorpil, M. Šourková, I.F. Tausch, F. Tempsky, M. Tenore, A. Todaro, A. Toepfer, L. Trabut, S. Trapl, R. Traxler, N. Turczaninow, H. Türckheim, R. Uechtritz, E. H.G. Ule, J. Ullepitsch, I.K. Urumoff, K. Vandas, J. Velenovský, G. Vidal, J. Vilhelm, R. Visiani, V. Vraný, J. Wagner, F.A. Waldstein, N. Wallich, F. Weber, R. Wettstein, P. Wierzbitzki, J.B. Wiesbauer, M. Willkomm, P.W. Wirtgen, J. Zahlbruckner, K.H. Zahn, C.L.P. Zeyher.

Herbářová skřín s uloženými doklady cévnatých rostlin (vlevo, foto: M. Hladík) a typová položka Maranta flexuosa C. Presl (vpravo).