Sbírka semen a plodů

Sbírka postupně vznikala již od sedumdesátých let 19. století. Po zrušení německé univerzity v roce 1945 připadla Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Poté se sbírkových fondů ujal V. Jirásek, který je dále obohacoval a sbírku rozdělil na „Kolekci plodů a semen sebraných na území Československa“ (asi 3100 vzorků od 1280 druhů) a „Generální kolekci semen a plodů“ (přibližně 17500 vzorků od 11000 druhů). V té době byla sbírka běžně využívána pro pedagogické a badatelské, ale kupř. i forenzní účely. V období 1987-2004 byla sbírka nepřístupná. V té době téměř podlehla zkáze, když byla po léta umístěna v nevyhovujících prostorách na půdě a poté ve sklepě. Od roku 2009 postupně probíhá její revitalizace a modernizace. Fondy byly přesunuty do pracovny doktorandů v 1. patře, kde jsou uloženy ve skříních na ochoze ve speciálních plastových krabičkách. Díky podpoře katedry botaniky a pomoci nadšenců z řad studentů máme naději, že bude moci být zpřístupněna do konce roku 2013. Původní dokumentace ke sbírce byla bohužel ztracena, a proto je potřeba vytvořit nový digitalizovaný seznam sbírkových položek. Význam sbírky lze do budoucna vidět především v jejím využití jako srovnávací sbírky pro určování semen a plodů v paleoekologii a archeobotanice. Další možnosti využití sbírkových fondů jsou například: studium zoochorie a dalších způsobů šíření rostlin, studium semenné banky, demonstrační materiál při výuce morfologie rostlin a dalších předmětů.

Původní uložení sbírky před revitalizací
Současné uložení sbírky semen v plastických krabičkách