Studium

Chcete-li studovat na oddělení geobotaniky, je třeba dvou věcí: vedoucího práce a téma (a aby Vás to bavilo). Obě věci jsou dost propojené, takže se dá postupovat oběma směry: buď si najdete vedoucího, třeba v Dobronicích, na Lomech, nebo na nějaké přednášce, kterou přednáší pracovníci geobotaniky. S vedoucím proberete témata, která vypisuje (nebo je ochoten kvůli Vám vypsat) a je to. Tématem se tady myslí něco, kolem čeho bude moci vzniknout Vaše bakalářská a posléze diplomová práce. Alternativně se Vám líbí nějaké téma na této stránce a k němu si vyhledáte vedoucího. Pokud nevíte ani jedno nebo si nejste jisti, navštivte kohokoliv z nás a proberte věc s ním. Jako studijní poradce na geobotanice vám pomůže Bára Lepková, neváhejte ji kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

Pokud chcete na oddělení studovat, je určitě praktické, pokud se stanete účastníkem naší geobotanické konference. Spousta dalších informací se probírá na našich poseminářích, na výjezdních seminářích na Lužnici a je napsány v Průvodci ke studiu geobotaniky .

Exkurze


Nedílnou součástí studia na oddělení geobotaniky jsou exkurze, jejichž hlavním cílem je představit studentům kromě samotných druhů rostlin i fenomény spojené s jejich ekologií. Následuje seznam exkurzí doporučených studentům geobotaniky.

Jednodenní exkurze:


Floristicko-ekologické exkurze (SIS)
Páteční exkurze pro studenty se zájmem o botaniku (začátečníky i mírně pokročilé), otevřené i pro nezapsané studenty
Jarní exkurze do okolí Prahy (SIS)
Sobotní exkurze České Botanické Společnosti otevřené široké veřejnosti

Vícedenní exkurze:


Terénní cvičení z botaniky (SIS)
Základní kurz poznávání vyšších rostlin, hub, řas a Chromist určený především pro začátečníky
Exkurze Vegetace stř. Evropy (větš. květen/červen) (SIS)
Exkurze Květena střední Evropy (SIS)
Týdenní exkurze zaměřená na poznávání základních i obtížnějších skupin cévnatých rostlin ve vegetačně pestrých územích; je pořádána střídavě v ČR a SR (liché roky v SR); obvykle hvězdicově z výchozího místa ubytování
Autobusová exkurze v rámci ČR zaměřená na poznávání význačných biotopů i významných druhů cévnatých rostlin
Floristický Kurz ČBS ("Florisťák") (začátek července) (SIS) web
Týdenní kurz pořádaný Českou Botanickou společností v různých koutech ČR popř. SR, kterého se účastní studenti, pedagogové i zkušení amatéři z mnoha českých a slovenských institucí; pozor, na kurz je nutné se přihlásit předem (cca do konce dubna) přihláškou podávanou na sekretariát ČBS (přihláška je součástí březnových "Informacích členům" dostupných na webu ČBS)