Život na oddělení

Lužnice


Tradiční výjezdní seminář oddělení probíhá na statku Botanického ústavu poblíž obce Lužnice zpravidla ke konci zimního semestru.
Program se tradičně skládá z flash prezentací zaměstnanců oddělení, debat ohledně organizace studia, sobotního výletu a grilování. Zlatým hřebem je pak zvaná večerní přednáška z jiného oboru (od fyziky, přes umělou inteligenci až po filozofii).
Smyslem celého výjezdu je pak - v neformální atmosféře - probrat záležitosti, na které v průběhu roku typicky nezbývá čas ani prostor.
Mimo to je to taky docela sranda

 

Zimní slunovrat


Geobotanický slunovrat je tradiční událost, která si na jeden večer (a noc) podmaní celou budovu katedry. Je organizována studenty 1. ročníku geobotaniky, kteří krom jídla a pití, zajišťují představení sebe samých zbytku katedry.
Mimo popíjení, pojídání a konverzování v pracovně, laboratoři a na chodbách, se v pozdních nočních hodinách hraje a zpívá.
Účast samozřejmě není povinná, ale vážně doporučená.

 

Exkurze vegetace střední Evropy


Zásadní událost pro každého studenta geobotaniky. Exkurze má za cíl demonstrovat kromě flóry i důležité vegetační a ekologické fenomény.
Exkurze se každý rok soustředí na určité území, ve kterém navštíví vícero zajímavých lokalit. Přesuny probíhají především autobusem.
Aktuální informace jsou k nalezení na facebookovém profilu exkurze:zde

 

Fyt-pop-kurz


Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie je povinný kurz pro studenty geobotaniky. Cílem kurzu je naučit studenty klasické metody užívané v ekologii rostlin - důraz je kladen nejen na vlastní sběr dat v terénu, ale i následnou analýzu a intepretaci výsledků.

Anotace kurzu v SIS.