Úvod

Vítejte na stránkách Oddělení geobotaniky Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Geobotanikou se tradičně označuje studium ekologie rostlin v geografickém a historickém kontextu. Jejím základem jsou znalosti ve dvou základních oblastech, a to (i) populační biologie a ekologie rostlin a (ii) geografie a historie vegetace.

Do prvního okruhu patří například:

Do druhého okruhu patří například:

Na pražském oddělení geobotaniky se cíleně snažíme pěstovat oba směry a umožnit tak propojení mezi studiem historie a prostorového rozšíření vegetace (včetně paleoekologie) se znalostmi ekologie a populační biologie rostlin. Populační biologie či ekofysiologie rostlin nedávají mnoho smyslu, pokud nevezmeme v úvahu, kde a s kým se ony rostliny aktuálně vyskytují, případně jak a kdy se tam dostaly; podobně popis struktury, rozšíření nebo historie vegetace nedává mnoho smyslu, pokud nerozumím životu rostlin, které onu vegetaci skládají.

Geobotanika má podstatné aplikace, a to nejen (i když hodně) v ochraně přírody (užití vegetačních map a jiných vegetačních dat v ochraně přírody, krajinném plánování atp., ekologie obnovy, bioindikace, Natura 2000). V širším kontextu je základem pro chápání struktury a vývoje krajiny.

 

 

spravuje Tomáš Koubek
english version