Zaměstnanci oddělení

Doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.  
[skaloud (zavinac) natur.cuni.cz]; vedoucí algologického oddělení
telefon: 221 951 648, 2. mezipatro, místnost č. 78
odkaz na webové stránky

Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.  
[ynemcova (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 647
2. mezipatro, místnost č. 78

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.  
[neustupa (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 663, domeček, místnost č. 106
odkaz na webové stránky

Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.  
[vesela6 (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 647, 2. mezipatro, místnost č. 78
odkaz na webové stránky

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
[martina.pichrtova (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 663, domeček, místnost č. 106
odkaz na webové stránky

Mgr. Magda Škaloudová, Ph.D.
[magda.skaloudova (zavinac) centrum.cz]
telefon: 221 951 648
2. mezipatro, místnost č. 78

Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.  
[stetinac (zavinac) centrum.cz]
telefon: 221 951 649
2. mezipatro, místnost č. 81  


Ph.D. studenti

Mgr. Helena Bestová  
[helena.bestova (zavinac) natur.cuni.cz]
Procesy strukturující společenstva krásivek - fylogenetický přístup.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Ivana Černajová 
[ivkacerka (zavinac) gmail.com]
Dynamika lišejníkové symbiózy.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Dora Čertnerová  
[dora.certnerova (zavinac) gmail.com]
Genetická struktura populací protist na modelovém komplexu druhů Synura peterseni.(Chrysophyceae). [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Tereza Gebouská  
[tereza.ridka (zavinac) seznam.cz]
Molekulární diversita a ekologická diferenciace fotobiontů rodu Asterochloris. [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Iva Jadrná
[IvusJ (zavinac) seznam.cz]
Reprodukční izolace a speciace populací zlativky Synura petersenii.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Michala Klimešová  
[michala.klimes0va (zavinac) seznam.cz] Diverzita a taxonomie sladkovodních a terestrických zástupců Ulvales/Ulotrichales (Ulvophyceae, Chlorophyta). [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Kateřina Procházková  
[suri.kata (zavinac) seznam.cz]
Fylogenetická diverzita a ekologie subaerických chlorelloidních mikrořas. [školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Martin Pusztai  
[Pusztai (zavinac) seznam.cz]
Objasnění evoluce a diverzity koloniálních chrysofyt.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Pavel Svoboda
[p.svoboda (zavinac) natur.cuni.cz ]
Diverzita krásivek na různých prostorových a časových škálách.
[školitelka: Jana Kulichová]

Mgr. Zuzana Škvorová
[zuzka.vaiglova (zavinac) centrum.cz]
Výzkum faktorů ovlivňujících vznik a vývoj lišejníkové symbiózy. [supervisor: Pavel Škaloud]

Mgr. Tereza Šoljaková  
[TesaS (zavinac) seznam.cz]
Taxonomická studie rodu Zygnema (Zygnematophyceae).
[školitel: Jan Šťastný]

Mgr. Anna Fábry Štifterová  
[ann.stifter (zavinac) seznam.cz]
Prostorová struktura a dynamika diverzity kortikolních řas.
[školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Kateřina Trumhová  
[k.trumhova (zavinac) gmail.com]
Vliv abiotických a biotických stresů na sezónní dynamiku nárostů spájivých řas (Zygnematophyceae). [školitelka: Martina Pichrtová]

Mgr. Lucie Vančurová  
[vancurova.l (zavinac) volny.cz]
Dynamika fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Stereocaulon.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Kateřina Woodard  
[katerina.hubackova (zavinac) seznam.cz]
Kvantitativní tvarová analýza rozsivkových frustul: asymetrie, alometrie a struktura tvaroprostorů. [školitel: Jiří Neustupa]


Magisterští studenti

Bc. Jana Faturová
[jfaturova (zavinac) gmail.com]
Akvitánie (Francie) – centrum biodiverzity křemičitých chrysomonád.
[školitelka: Yvonne Němcová]

Bc. Andrea Hanousková [andrea.hanouskova (zavinac) seznam.cz]
Jak ovlivňuje ombro-minerotrofní rozhraní ve středoevropských rašelinných mokřadech strukturu a dynamiku mikrořasových společenstev? [školitel: Jiří Neustupa]

Bc. Eva Kupčíková  
[EvaKupcikova (zavinac) seznam.cz]
Diverzita a rozšíření druhového komplexu Euastrum humerosum / didelta (Desmidiales). [školitel: Jan Šťastný]

Bc. Petra Mušálková
[petramuschalek (zavinac) seznam.cz]
Stomatocysty chrysofyt - dynamika encystace a excystace.
[školitelka: Yvonne Němcová]

Bc. Jan Rosa
[hoka12 (zavinac) tiscali.cz]
Hostitelská specificita houbových parazitů krásivek a vliv abiotických faktorů na průběh jejich infekce. [školitel: Jan Šťastný]

Bc. Veronika Rubešová
[vercarubesova (zavinac) seznam.cz]
Ekologický a evoluční význam květní symetrie.
[školitel: Jiří Neustupa]

Bc. Marie Škvorová  
[skvorova.marie (zavinac) seznam.cz]
Kompetice druhů ve společenstvech krásivek.
[školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Lucie Žížalová
[zizalovaLucik (zavinac) seznam.cz]
Monitoring ekologického stavu tekoucích vod Prahy s využitím rozsivek.
[školitelka: Jana Kulichová]


Bakalářští studenti

Petra Červienková 
[cervienkovapetra (zavinac) gmail.com]
Baryum a stroncium v buňkách streptofytních zelených řas.
[školitel: Jiří Neustupa]

Terezie Fajfrová [terka.fajfrova (zavinac) seznam.cz]
Životní cyklus, produkce karotenoidů a lipidů u Chromochloris zofingiensis (Sphaeropleales, Chlorophyceae).
[školitelka: Yvonne Němcová]

Simona Fojtů
[simonafojtu (zavinac) gmail.com]
Využití jedlých kelpových chaluh (Laminariales) a nutričně významné látky v nich obsažené. [školitel: Jan Šťastný]

Veronika Kantnerová
[vkanti (zavinac) seznam.cz]
Přehled fylogeneze, systematiky a diverzity rodu Ulva (Ulvophyceae) a biotechnologické využití těchto řas. [školitel: Jiří Neustupa]

Petr Knotek
[knotekpetr (zavinac) seznam.cz]
Protista na gradientu salinity.
[školitelka: Yvonne Němcová]

Klára Kosatíková
[lorwynn (zavinac) seznam.cz]
Adaptace zelených aeroterestrických řas na nedostatek vody.
[školitelka: Martina Pichrtová]

Lucie Henková Mauleová
[lucie.mauleova (zavinac) natur.cuni.cz]
Biomonitoring ekologického stavu rašelinišť – NCV index, acidifikace a eutrofizace. [školitel: Jiří Neustupa]

Alžběta Prüherová
[bety.pruherova (zavinac) seznam.cz]
Dlouhodobé a krátkodobé změny ve struktuře společenstev řas.
[školitelka: Jana Kulichová]

Jan Ráček
[racekjan (zavinac) natur.cuni.cz]
Fenolické látky u řas.
[školitelka: Martina Pichrtová]

Jana Schmidtová
[jana.schmidtova (zavinac) post.cz]
Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae.
[školitel: Pavel Škaloud]