Zaměstnanci oddělení a postdoktorandi

Doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. - vedoucí oddělení  
[skaloud (zavinac) natur.cuni.cz], tel: 22195-1648
2. mezipatro - místnost č. 78; výzkumné zaměření:
zlativky, fotobionti lišejníků, evoluce, ekologie - WEB

Prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.  
[neustupa (zavinac) natur.cuni.cz], tel: 22195-1663
domeček - místnost č. 106; výzkumné zaměření:
geometrická morfometrika, ekologie, krásivky, makrořasy - WEB

Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.  
[ynemcova (zavinac) natur.cuni.cz], tel: 22195-1647
2. mezipatro - místnost č. 78; výzkumné zaměření:
ultrastruktura, ekofyziologie, zlativky, zelené řasy

Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.  
[vesela6 (zavinac) natur.cuni.cz], 22195-1647
2. mezipatro - místnost č. 78; výzkumné zaměření:
sladkovodní bentické rozsivky, ekologie, evoluce - WEB

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
[martina.pichrtova (zavinac) natur.cuni.cz], tel: 22195-1663
domeček - místnost č. 106; výzkumné zaměření:
spájivé zelené řasy, ekofyziologie, tolerance vůči stresu - WEB

Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.  
[stastny.jan (zavinac) centrum.cz], tel: 22195-1649
2. mezipatro - místnost č. 81 ; výzkumné zaměření:
krásivky, diverzita, ekologie

Mgr. Ivana Černajová, Ph.D. 
[ivkacerka (zavinac) gmail.com]
výzkumné zaměření:
lišejníková symbióza, ekologie

RNDr. Dora Čertnerová, Ph.D.  
[dora.certnerova (zavinac) gmail.com]
výzkumné zaměření:
velikost genomu, průtoková cytometrie, evoluce

Veronica Malavasi, Ph.D.
[veronica.malavasi80 (zavinac) gmail.com]
výzkumné zaměření:
aerofytické zelené řasy, ekologie, evoluce

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.  
[Pusztai (zavinac) seznam.cz]
výzkumné zaměření:
koloniální zlativky, ekologie, evoluce

Mgr. Magda Škaloudová, Ph.D.
[magda.skaloudova (zavinac) centrum.cz]
výzkumné zaměření:
zlativky, ekologie, ekofyziologie, sbírka řasových kultur


Ph.D. studenti

Mgr. Tereza Gebouská  
[tereza.ridka (zavinac) seznam.cz]
Molekulární diversita a ekologická diferenciace fotobiontů rodu Asterochloris. [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Iva Jadrná
[IvusJ (zavinac) seznam.cz]
Reprodukční izolace a speciace populací zlativky Synura petersenii.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Veronika Kantnerová
[vkanti (zavinac) seznam.cz]
Mechanismy vzniku symbiotických asociací lišejníků.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Petr Knotek
[knotekpetr (zavinac) seznam.cz]
Evoluční historie rodu Mallomonas (Chrysophyceae).
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Jiří Lukeš
[jiriklu (zavinac) seznam.cz]
Adaptivní role velikosti genomu u kmenů rodu Zygnema (Zygnematophyceae). [školitelka: Martina Pichrtová]

Veronica Malavasi, Ph.D.
[veronica.malavasi80 (zavinac) gmail.com]
Výzkum reálné diverzity půdních zelených řas.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Daniel Mezník
[meznikdan (zavinac) gmail.com]
Interakce plastů ve vodním prostředí s řasovými buňkami.
[školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Jan Ráček
[racekjan (zavinac) natur.cuni.cz]
Nové přístupy ke studiu stresové tolerance u spájivých řas.
[školitelka: Martina Pichrtová]

Mgr. Pavel Svoboda
[p.svoboda (zavinac) natur.cuni.cz ]
Diverzita krásivek na různých prostorových a časových škálách.
[školitelka: Jana Kulichová]

Mgr. Zuzana Škvorová
[zuzka.vaiglova (zavinac) centrum.cz]
Výzkum faktorů ovlivňujících vznik a vývoj lišejníkové symbiózy. [supervisor: Pavel Škaloud]

Mgr. Tereza Šoljaková  
[TesaS (zavinac) seznam.cz]
Taxonomická studie rodu Zygnema (Zygnematophyceae).
[školitel: Jan Šťastný]

Mgr. Kateřina Tučková
[tuc.kacka (zavinac) gmail.com]
Adaptivní funkce mikroskopických vzorů křemičitých šupin řas třídy Chrysophyceae v závislosti na prostředí. [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Veronika Veselá
[v.vesela2 (zavinac) seznam.cz]
Mechanismy šíření a vývoje lišejníků.
[školitel: Pavel Škaloud]


Magisterští studenti

Bc. Natálie Čížková
[cizkova.natalie (zavinac) email.cz]
Evoluce množství jaderné DNA rodu Mallomonas a její souvislost s ekofyziologií. [školitelka: Dora Čertnerová]

Bc. Dominika Dbalá
[dominika.dbala.work (zavinac) seznam.cz]
Symetrie buněk a buněčných kolonií zelených řas jako projev adaptivní plasticity fenotypu při planktonním způsobu života. [Jiří Neustupa]

Bc. Jan Fiedler
[jan.fiedler (zavinac) natur.cuni.cz]
Šíření sladkovodních řas pomocí vodních ptáků.
[školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Veronika Rubešová
[vercarubesova (zavinac) seznam.cz]
Ekologický a evoluční význam květní symetrie.
[školitel: Jiří Neustupa]


Bakalářští studenti

Václav Cedrik Belza
[belzav (zavinac) natur.cuni.cz]
Získání odolnosti k vyschnutí u řas.
[školitelka: Martina Pichrtová]

Bc. Dagmar Budd
[budddagmar (zavinac) gmail.com]
Abnormální tvary buněk rozsivek vyvolané zvýšenými koncentracemi toxických látek. [školitelka: Jana Kulichová]

Tea Františka Cleetonová
[cleetont (at) natur.cuni.cz]
Komunikace rozsivek pomocí feromonů.
[školitelka: Jana Kulichová]

Adléta Černá
[adleta.cerna (zavinac) natur.cuni.cz]
Význam prioritního efektu na složení společenstev rozsivek.
[školitelka: Jana Kulichová]

Michaela Čuříková
[michaela-curikova (zavinac) seznam.cz]
Obranné strategie fytoplanktonu proti predaci a infekci.
[školitelka: Jana Kulichová]

Klára Figallová
[klara.figallova (zavinac) natur.cuni.cz]
Fenotypová plasticita a morfogeneze desmídií (Desmidiales, Zygnematophyceae). [školitel: Jiří Neustupa]

Zuzana Herciková
[zuzana.hercikova (zavinac) post.cz]
Faktory ovlivňující výskyt vzácných druhů protist.
[školitel: Pavel Škaloud]

Anna Hrnčárová
[hrncaroa (zavinac) natur.cuni.cz]
Ekologická dynamika a recentní rozpad autochtonních chaluhových společenstev Středozemního moře. [školitel: Jiří Neustupa]

Lenka Kicová
[kicoval (zavinac) natur.cuni.cz]
Mořské zelené řasy linie Codium (Bryopsidales, Ulvophyceae) - evoluce, diverzita, rozšíření a ekologie. [školitel: Jiří Neustupa]

Martin Kivader
[kivaderm (zavinac) natur.cuni.cz]
Biologie a ekologická dynamika baltských fukusových beltů.
[školitel: Jiří Neustupa]

Jonáš Lis
[lisj (zavinac) natur.cuni.cz]
Složení potravy a potravní selektivita zooplanktonu.
[školitel: Pavel Škaloud]

Klára Musilová
[musilovkl (zavinac) natur.cuni.cz]
Lišejníky jako pionýrské organismy a jejich role v primární sukcesi.
[školitelka: Lucie Vančurová]

Tereza Nováková
[novakovatereza8 (zavinac) natur.cuni.cz]
Palmeloidní stádia řas, jejich inicializace a funkce.
[školitelka: Yvonne Němcová]

Elena Osipenko
[osipenke (zavinac) natur.cuni.cz]
Fotosynteticky produkovaný vodík.
[školitelka: Yvonne Němcová]

Johanna Weber
[weberjo (zavinac) natur.cuni.cz]
Šíření mikroskopických řas: význam antropogenních introdukcí.
[školitelka: Jana Kulichová]

Bc. Kateřina Zavadilová
[katkazavadil (zavinac) seznam.cz]
Zelené cenobiální řasy čeledi Hydrodictyaceae - diverzita, fylogeneze, ekologie a fenotypová plasticita. [školitel: Jiří Neustupa]