Zaměstnanci oddělení

Doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.  
[skaloud (zavinac) natur.cuni.cz]; vedoucí algologického oddělení
telefon: 221 951 648, 2. mezipatro, místnost č. 78
odkaz na webové stránky

Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.  
[ynemcova (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 647
2. mezipatro, místnost č. 78

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.  
[neustupa (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 663, domeček, místnost č. 106
odkaz na webové stránky

Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.  
[vesela6 (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 647, 2. mezipatro, místnost č. 78
odkaz na webové stránky

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
[martina.pichrtova (zavinac) natur.cuni.cz]
telefon: 221 951 663, domeček, místnost č. 106
odkaz na webové stránky

Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.  
[stetinac (zavinac) centrum.cz]
telefon: 221 951 649
2. mezipatro, místnost č. 81  


Ph.D. studenti

Mgr. Helena Bestová  
[helena.bestova (zavinac) natur.cuni.cz]
Procesy strukturující společenstva krásivek - fylogenetický přístup.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Dora Čertnerová  
[dora.certnerova (zavinac) gmail.com]
Genetická struktura populací protist na modelovém komplexu druhů Synura peterseni.(Chrysophyceae). [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Michala Klimešová  
[michala.klimes0va (zavinac) seznam.cz] Diverzita a taxonomie sladkovodních a terestrických zástupců Ulvales/Ulotrichales (Ulvophyceae, Chlorophyta). [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Kateřina Procházková  
[suri.kata (zavinac) seznam.cz]
Fylogenetická diverzita a ekologie subaerických chlorelloidních mikrořas. [školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Martin Pusztai  
[Pusztai (zavinac) seznam.cz]
Objasnění evoluce a diverzity koloniálních chrysofyt.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Tereza Gebouská  
[tereza.ridka (zavinac) seznam.cz]
Molekulární diversita a ekologická diferenciace fotobiontů rodu Asterochloris. [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Jana Steinová  
[jana.steinova (zavinac) gmail.com]
Diverzita a fylogeneze symbiotických partnerů červenoplodých dutohlávek a jim příbuzných druhů. [školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Pavel Svoboda
[p.svoboda (zavinac) natur.cuni.cz ]
Diverzita krásivek na různých prostorových a časových škálách.
[školitelka: Jana Kulichová]

Mgr. Tereza Šoljaková  
[TesaS (zavinac) seznam.cz]
Taxonomická studie rodu Zygnema (Zygnematophyceae).
[školitel: Jan Šťastný]

Mgr. Anna Štifterová  
[ann.stifter (zavinac) seznam.cz]
Prostorová struktura a dynamika diverzity kortikolních řas.
[školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Kateřina Trumhová  
[k.trumhova (zavinac) gmail.com]
Vliv abiotických a biotických stresů na sezónní dynamiku nárostů spájivých řas (Zygnematophyceae). [školitelka: Martina Pichrtová]

Mgr. Pavla Urbánková  
[urbankovapavla (zavinac) gmail.com]
Genetická diverzita penátních rozsivek: ekologické a taxonomické důsledky. [školitelka: Jana Kulichová]

Mgr. Lucie Vančurová  
[vancurova.l (zavinac) volny.cz]
Dynamika fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Stereocaulon.
[školitel: Pavel Škaloud]

Mgr. Kateřina Woodard  
[katerina.hubackova (zavinac) seznam.cz]
Kvantitativní tvarová analýza rozsivkových frustul: asymetrie, alometrie a struktura tvaroprostorů. [školitel: Jiří Neustupa]

Mgr. Radka Zelená  
[radka.zelena (zavinac) centrum.cz]
Ekologická a taxonomická struktura subaerických nárostů zelených řas na jehlicích nahosemenných dřevin. [školitel: Jiří Neustupa]


Magisterští studenti

Bc. Edith Buchtová
[elleonor69 (zavinac) gmail.com] Existuje u jednobuněčných zygnematofytních mikrořas lokální adaptace v charakteristických vlastnostech jejich teplotní niky? [školitel: Jiří Neustupa]

Bc. Tereza Červenková
[Terikcervik (zavinac) seznam.cz]
Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků Cladonia bellidiflora a C. polydactyla. [školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Andrea Hanousková [andrea.hanouskova (zavinac) seznam.cz]
Jak ovlivňuje ombro-minerotrofní rozhraní ve středoevropských rašelinných mokřadech strukturu a dynamiku mikrořasových společenstev? [školitel: Jiří Neustupa]

Bc. Iva Jadrná
[IvusJ (zavinac) seznam.cz]
Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Psora.
[školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Kateřina Jirková  
[KJirkova (zavinac) seznam.cz]
Vysychání jako činitel ovlivňující strukturu společenstev krásivek (Zygnematophyceae). [školitel: Jiří Neustupa]

Bc. Eva Kupčíková  
[EvaKupcikova (zavinac) seznam.cz]
Diverzita a rozšíření druhového komplexu Euastrum humerosum / didelta (Desmidiales). [školitel: Jan Šťastný]

Bc. Marie Škvorová  
[skvorova.marie (zavinac) seznam.cz]
Kompetice druhů ve společenstvech krásivek.
[školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Václav Uhlík
[uhlikv (zavinac) natur.cuni.cz]
Sympatrická ekologická diferenciace dvou recentně divergovaných linií zlativek. [školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Zuzana Vaiglová  
[zuzka.vaiglova (zavinac) centrum.cz]
Diverzita volně žijících a lichenizovaných zástupců rodu Myrmecia (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). [školitel: Pavel Škaloud]

Bc. Karolína Vávrová
[kaja.vavrova (zavinac) gmail.com]
Komplexní životní cyklus Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae). [školitelka: Yvonne Němcová]

Bc. Kateřina Vrbová  
[vrbova.katerin (zavinac) email.cz]
Rodová diverzita rozsivek: vztah ke genetické variabilitě v rámci rodu Frustulia a význam geografie. [školitelka: Jana Kulichová]


Bakalářští studenti

Petra Červienková 
[cervienkovapetra (zavinac) gmail.com]
Baryum a stroncium v buňkách streptofytních zelených řas.
[školitel: Jiří Neustupa]

Alena Füllsacková 
[aja.f (zavinac) seznam.cz]
Fytoplanktonní producenti dimetylsulfoniopropionátu (DMSP) - ekologická a fyziologická role DMSP. [školitelka: Yvonne Němcová]

Anna-Marie Hadravová
[anyhad (zavinac) seznam.cz]
Diverzita vláknitých sladkovodních řas a faktory ovlivňující dynamiku jejich společenstev. [školitel: Jan Šťastný]

Petra Mušálková
[petramuschalek (zavinac) seznam.cz]
Adaptivní funkce odpočívajících stádií řas s důrazem na stomatocysty zlativek. [školitelka: Yvonne Němcová]

Jan Rosa
[hoka12 (zavinac) tiscali.cz]
Houboví parazité jako faktor ovlivňující dynamiku společenstev mikrořas. [školitel: Jan Šťastný]

Pavla Strouhalová
[strouhalova.p (zavinac) email.cz]
Životní strategie vláknitých spájivých řas řádu Zygnematales.
[školitelka: Tereza Šoljaková]