Letní semestr 2017/18

Bakalářské předměty:

Botanika bezcévných rostlin pro odbornou biologii - Neustupa a kolektiv
St 10:40 - 12:55. Benátská 2, Krajinova posluchárna (B14)


 

Botanika bezcévných rostlin pro učitelské kombinace - Němcová a kolektiv
St 13:10 - 14:45. Benátská 2, Krajinova posluchátrna (B14)

Program přednášek:

  datum přednáška
 ... Cyanobacteria - sinice
  ... Lichenes I
  ... Lichenes II
  ... Euglenophyta, Dinophyta
  ... Cryptophyta, Haptophyta, Phaeophyta
  ... Xanthophyta, Eustigmatophyta, Bacillariophyta
  ... Glaucophyta, Rhodophyta, Prasinophyta
  ... Prasinophyta, Ulvophyta sensu lato, Trebouxiophyceae
  ... Chlorophyta, Streptophyta I
  ... Streptophyta II
  ... Mechorosty I
   ... Mechorosty II

(Y) Yvonne Němcová, (D) David SvobodaMagisterské předměty:

Phycology II - Škaloud a kolektiv
Čt 13:10 - 15:25. Benátská 2, Seminárium (BB)

Program přednášek / Lecture schedule:

  date lecture paper speaker oponent
  22.2. (P) úvodní přednáška --- --- ---
  01.3. (J) Viridiplantae, Glauco-, Rhodoph. I. --- --- ---
  08.3. (J) Rhodophyta II. --- --- ---
  15.3. (Y) Chlorophyta --- --- ---
  22.3. (Y) Prasinophyceae, Ulvophyceae --- --- ---
  29.3. (J) Cladophoro-, Trentepohlioph. --- --- ---
  05.4. (Y) Bryopsido-, Dasycladophyceae --- --- ---
  12.4. (P) Trebouxiophyceae --- --- --
  19.4. (Y) Chlorophyceae --- --- ---
  26.4. --- --- --- ---
  03.5. (P) Streptophyta, úvod --- --- ---
  10.5. (J) Charophyceae, Zygnematophyceae --- --- ---
  17.5. (J) Zygnematophyceae --- --- ---

(J) Jiří Neustupa, (P) Pavel Škaloud, (Y) Yvonne Němcová

Program praktik / Practical class schedule:

  date practical class
  27.2. (P) příprava médií
    6.3. (P) sběr, inokulace řas
   13.3. (A) ruduchy I
  20.3. (A) ruduchy II
  27.3. (P) jarní plankton
  03.4. (H) jarní plankton
  10.4. (P) aerofytické řasy/izolované kultury
  17.4. (H) rašeliniště
  24.4. (H) rašeliniště
   1.+8.5. státní svátky
   15.5. (P) jarní plankton
   22.5. (P) jarní plankton
(P) Pavel Škaloud, (A) Anna Štifterová, (H), Honza Šťastný

Virtual phycology practicum

List of presented organisms


 

Algologický diplomní seminář II - Neustupa, Škaloud, Němcová
Út 16:40 - 18:00. Benátská 2, Praktikum OŽP (B13)


 

Oborový seminář Protistologie II - Čepička, Neustupa, Hampl
Út 16:40 - 18:00. Benátská 2, Praktikum OŽP (B13)


 

Speciální algologická exkurze - Škaloud, Šťastný, Bestová
Termín konání: 20.-24. června 2018.


 

Úvod do aplikací geometrické morfometriky - Neustupa
Předmět se bude konat turnusově 16. a 17. dubna na stanici ve Velemíně.


 

Algologické determinační praktikum - Šťastný, Pusztai
Předmět probíhá turnusově dle dohody se studenty.


 

Kurz mořské algologie - Němcová, Neustupa
Termín konání: 8.-15. září 2018, Bornholm.
Povinný úvodní seminář se koná 16. března 2018.


 

Ekologie volně žijících protist - Kulichová
V letním semestru 2017/18 se předmět nekoná.


 

Základy elektronové mikroskopie - KalinaSinice a řasy v praxi - Šejnohová, Pumann


 

Elektronová mikroskopie sinic a řas - Němcová


 

Algologická firemní praxe - Němcová, Škaloud


 


Předměty vyučované v zimním semestru

Bakalářské předměty:

Botanika bezcévných rostlin pro odbornou biologii - Neustupa a kolektiv
Protistologie - Čepička, Škaloud, Hampl
Cvičení z protistologie - Čepička, Škaloud, Hampl

Magisterské předměty:

Phycology I - Škaloud a kolektiv 
Algologický diplomní seminář I - Neustupa, Němcová, Škaloud 
Oborový seminář Protistologie I - Čepička, Neustupa, Hampl  
Ekologie sinic a řas - Nedbalová, Neustupa
Biochemie a biotechnologie řas - Němcová
Evoluce buňky - Eliáš
Metody studia sinic a řas - Škaloud, Kulichová