2022

Steinová J., Holien H., Košuthová A. & Škaloud P. (2022) An exception to the rule? Could photobiont identity be a better predictor of lichen phenotype than mycobiont identity? Journal of Fungi 8(3): 275. (PDF)

Škvorová Z., Černajová I., Steinová J., Peksa O., Moya P. & Škaloud P. (2022) Promiscuity in lichens follows clear rules: partner switching in Cladonia is regulated by climatic factors and soil chemistry. Frontiers in Microbiology 12: 781585. (PDF)

Černajová I., Schiefelbein U. & Škaloud P. (2022) Lichens from the littoral zone host diverse ulvophycean photobionts. Journal of Phycology 58: 267-280. (PDF)

2021

Vančurová L., Malíček J., Steinová J. & Škaloud P. (2021) Choosing the right life partner: Ecological drivers of lichen symbiosis. Frontiers in Microbiology 12: 769304. (PDF)

Kosecka M., Guzow-Krzemińska B., Černajová I., Škaloud P., Jablońska A. & Kukwa M. (2021) New lineages of photobionts in Bolivian lichens expand our knowledge on habitat preferences and distribution of Asterochloris algae. Scientific Reports 11: 8701.

2020

Černajová I. & Škaloud P. (2020) Lessons from culturing lichen soredia. Symbiosis: doi.org/10.1007/s13199-020-00718-4 (PDF)

Starosta J. & Svoboda D. (2020) Genetic variability in the Physconia muscigena group (Physciaceae, Ascomycota) in the Northern Hemisphere. Lichenologist 52:305-317. (PDF)

Vančurová L., Kalníková V., Peksa O., Škvorová Z., Malíček J., Moya P., Chytrý K., Černajová I. & Škaloud P. (2020) Symbiosis between river and dry lands: Phycobiont dynamics on river gravel bars. Algal Research 51: 102062.(PDF)

Černoušek T., Shrestha R., Kovářová H., Špánek R., Ševců A., Sihelská K., Kokinda J, Stoulil J., Steinová, J. (2020): Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria. Corrosion Engineering, Science and Technology 55(2): 127-137. (PDF)

2019

Černajová I. & Škaloud P. (2019) The first survey of Cystobasidiomycete yeasts in the lichen genus Cladonia; with the description of Lichenozyma pisutiana gen. nov., sp. nov. Fungal Biology 123: 625-637. (PDF)

Steinová J. Škaloud, P., Yahr, R., Bestová, H. & Muggia, L. (2019) Reproductive and dispersal strategies shape the diversity of mycobiont-photobiont association in lichen symbioses.Molecular Phylogenetics and Evolution 134: 226-237. (PDF)

2018

Němeček J., Steinová J. , Špánek R., Pluhař T., Pokorný P., Najmanová P., Knytl V. & Černík M. (2018) Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents - a field test. Science of the total environment 622-623: 743-755. (PDF)

2017

Lhotský O., Krákorová E., Linhartová L., Křesinová Z., Kašlík J., Steinová J. , Rødsand T., Filipová A., Petrů K., Kroupová K. & Cajthaml T. (2017) Pharmaceuticals, benzene, toluene and chlorobenzene removal from contaminated groundwater by combined UV/H2O2 photo-oxidation and aeration. Water research 120: 245-255. (PDF)

Lhotský O., Krákorová E., Mašín P., Žebrák R., Linhartová L., Křesinová Z., Steinová J. , Dvořák L., Rødsand T., Filipová A., Kroupová K., Wimmerová L., Kukačka J. & Cajthaml T. (2017) Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – case study. Science of the total environment 607: 1451-1465. (PDF)

2016

Hofmeister J, Hošek J., Malíček J., Palice P., Syrovátková L., Steinová J. & Černajová I. (2016) Large beech (Fagus sylvatica) trees as 'lifeboats' for lichen diversity in central European forests. Biodiversity and conservation 25 (6): 1073-1090. (PDF)

Němeček J., Pokorný P., Lhotský O., Knytl V., Najmanová P., Steinová J. , Černík M., Filipová A., Filip J. & Cajthaml T. (2016) Combined nano-biotechnology for in-situ remediation of mixed contamination of groundwat.er by hexavalent chromium and chlorinated solvents. Science of the total environment 566: 822-834. (PDF)

2010-2015

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J. , Černajová I. , Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K. & Svoboda T. (2015) Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57: 497-504. (PDF)

Škaloud P., Steinová J. , Řídká T., Vančurová L. & Peksa O. (2015) Assembling the challenging puzzle of algal biodiversity: species delimitation within the genus Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Journal of Phycology 51: 507-527. (PDF)

Černajová I. & Svoboda D. (2014) Lichen compounds of common epiphytic Parmeliaceae species deter gastropods both in laboratory and in Central European temperate forests. Fungal Ecology 11: 8-16. (PDF)

Neustupa J., Němcová Y., Veselá J., Steinová J. & Škaloud P. (2013) Leptochlorella corticola gen. et sp. nov. and Kalinella apyrenoidosa sp. nov.: two novel Chlorella-like green microalgae (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) from subaerial habitats. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63: 377-387. (PDF)

Neustupa J., Němcová Y., Veselá J., Steinová J. & Škaloud P. (2013) Parachloroidium gen. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a novel genus of coccoid green algae from subaerial corticolous biofilms. Phycologia 52: 411-421. (PDF)

Steinová J. , Stenroos S., Grube M. & Škaloud P. (2013) Genetic diversity and species delimitation of the zeorin-containing red-fruited Cladonia species (lichenized Ascomycota) assessed with ITS rDNA and β-tubulin data. Lichenologist 45: 665-684. (PDF)

Cardinale M., Steinová J. , Rabensteiner J., Berg G. & Grube M. (2012) Age, sun and substrate: triggers of bacterial communities in lichens. Enviromental Microbiology Reports 4: 23-28. (PDF)

Svoboda D. , Bouda F., Malíček J. & Hafellner J. (2012) A contribution to the knowledge of lichenized and lichenicolous fungi in Albania. Herzogia 25: 149-165. (PDF)

Svoboda D. , Peksa O. & Veselá J. (2011) Analysis of the species composition of epiphytic lichens in Central European oak forests. Preslia 83: 129-144. (PDF)

Svoboda D. , Peksa O. & Veselá J. (2010) Epiphytic lichen diversity in central European oak forests: Assessment of the effects of natural environmental factors and human influences. Environmental Pollution 158: 812-819. (PDF)

2007

Svoboda D. (2007) Evaluation of the European method for mapping lichen diversity (LDV) as an indicator of environmental stress in the Czech Republic. Biologia 62: 424-431. (PDF)

 

Články v neimpaktových časopisech

Bouda F., Konečná E., Malíček J., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2018) Lišejníky zaznamenané během 25. jarní ho setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Horažďovicích v dubnu 2018 [Lichens recorded during the 25th spring meeting of the Bryological and lichenological section of the CBS in Horažďovice, April 2018]. Bryonora 62: 40-52.

Kučera J., Herben T., Mikulášková E. & Svoboda D. (2018): Personalia: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (*11. 1. 1940 - ✝8. 4. 2018). Bryonora 61: 63-80.

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017) Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice [Interesting records of lichens of the family Parmeliaceae in the Czech Republic]. Bryonora 60: 46-64.

Lenzová V. & Svoboda D. (2015) Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna. [Lichens of the Trubínský vrch hill near Beroun]. Bryonora 56: 72-80. (PDF)

Malíček J., Peksa O. & Steinová J. (2015) Lišejníky sutí v jižních Brdech [Lichens of boulder screes in the southern Brdy Hills]. Bryonora 56: 24-44. (PDF)

Peksa O., Bouda F., Halda J.P., Malíček J., Svoboda D. , Uhlík P. & Vondrák J. (2015) Lišejníky starých porostů Českého lesa. Český les 14: 41-45. (PDF)

Steinová J. , Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2015) Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. [Notes on distribution and ecological preferences of Cladonia coccifera group members in the Czech Republic]. Bryonora 55: 4-19. (PDF)

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D. , Uhlík P. & Vondrák J. (2015) Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. [Lichens recorded during the spring meeting of the Bryological and lichenological section CBS in the Manětín region (Western Bohemia), April 2014]. Bryonora, 55: 20-36. (PDF)

Malíček J. & Steinová J. (2014) Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. Vascular plants and lichens of acidophilous steppes in the Middle Vltava Region (Central Bohemia). Zprávy České botanické společnosti 49: 243-260. (PDF)

Svoboda D. , Halda J.P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014) Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. Lichens of the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, Czech Republic): a summary of previous surveys and a checklist of the area. Bohemia centralis 32: 213-265. (PDF)

Wagner B., Peksa O., Svoboda D. & Ritterová-Zelinková J. (2014) Lišejníky vrchu Lovoše v Českém středohoří [Lichens of the Lovoš Mt. (České středohoří Mts, Czech Republic)]. Bryonora 54: 1-10. (PDF)

Steinová J. , Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013) Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. Bryonora 51: 1-14. (PDF)

Mikoláš M., Kalafusová I., Tejkal M., Černajová I. , Michalová Z. , Hlásny T. , Barka I., Zrníková K. , Bače R. , Svoboda M. (2013) Stav habitatu jadrovej populá cie hluchá ňa hôrneho (Tetrao urogallus ) v Zá padných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto? [Habitat conditions of the core population of the Western Carpathians: is there still place for the species in Slovakia?]. Sylvia 49:79-98. (PDF)

Malíček J., Halda J. P., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O. & Svoboda D. (2012): Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v Labských pískovcích 2010. Bryonora 49: 17-23. (PDF)

Mayrhofer H., Malíček J., Rohrer A., Svoboda D. & Bilovitz P. O. (2012) New or otherwise interesting lichenized and lichenicolous fungi from Macedonia. Fritschiana 71: 1-35. (PDF)

Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D. , Šoun J. & Vondrák J. (2011) Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts (Czech Republic), September 2009 [Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v CHKO Železné hory v září 2009]. Bryonora 47: 40-51. (PDF)

Malíček J., Černajová I. & Syrovátková L. (2011) Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí [Lichens in forests in areas of Svatojiřský les and in the surrounding of Černý orel Nature Monument (Central Bohemia)] . Muzeum a současnost 26: 3-12. (PDF)

Svoboda D. (2011) Lišejníky kolem nás. Roverský kmen 10/11: 45.

Svoboda D. (2007) Lichens of the central part of the Bohemian Karst. Novitates botanicae Universitatis Carolinae 18: 15-52. (PDF)

Svoboda D. (2007) Phaeophyscia hirsuta - a little known lichen in the Czech Republic. Graphis Scripta 19: 33-36. (PDF)

Poznávejme lišejníky

Chcete se naučit lišejníky? Vyrazte s námi do terénu.