ZS 2020/2021

Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) (MB120P76I, materiály)

Botanika bezcévných rostlin a protistologie (pro učitelské kombinace) (MB120P76U, materiály)

Pracovní metody kryptogamologie (MB120C118)

Ekologie mechorostů a lišejníků (MB120P64, materiály)


Letní semestr

Lichenologie speciální (MB120P29)

Vybrané kapitoly z lichenologie I (MB120P30)

Lichenologické determinační praktikum II (MB120P130)

Terenní cvičení

Terénní cvičení z botaniky (MB120T61)

Speciální lichenologická exkurze (MB120T02)

Speciální exkurze kryptogamologická (MB120T52)


Zimní semestr (letos neběží)

Biologie lišejníků (MB120P32)

Lichenologické determinační praktikum I (MB120P129)

Vybrané kapitoly z lichenologie II (MB120P36)

Poznávejme lišejníky

Chcete se naučit lišejníky? Vyrazte s námi do terénu.