Hlavní oblasti našeho výzkumu

rod cladonia

Komplexní diverzita symbiontů (mykobionti, fotobionti a asociované bakterie a houby) v evropském kontextu


výběr fotobiontů

Environmentální faktory, funkční charakteristiky a taxonomická specificita lišejníků ovlivňující diverzitu fotobiontů


faktory vymezující fenotyp

Studium charakteristik vymezujících druhy u lišejníků na genomické úrovni


bioindikace


Vzácné glaciální relikty lichenoflóry ČR

Cladonia stellaris: dlouhodobý monitoring klimatických proměnných a stavu populací na lokalitách za účelem predikce vývoje v důsledku klimatických změn